Dom offentliga arbetsköparna i Sveriges kommuner och regioner, SKR, anser att barnmorskor i Region Stockholm bryter mot fredsplikten. Nästan 50 barnmorskor har sagt upp sig och personal på flera förlossningskliniker kräver höjda löner.

SKR anser att det sker olovliga stridsåtgärder, säger Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Sveriges kommuner och regioner, vilket inte kan uppfattas på annat sätt än att man hotar barnmorskorna med Arbetsdomstolen.

På Danderyds sjukhus har nära hälften av barnmorskorna sagt upp sig och på både Danderyds sjukhus och på Södersjukhuset har barnmorskor på förlossningskliniken lämnat in kravlistor, som bland annat innehåller höjda löner.

Arbetsköparen, Sveriges kommuner och regioner, SKR, anser att barnmorskornas agerande skulle kunna vara brott mot fredsplikten. På torsdagen hölls en överläggning mellan SKR och Akademikeralliansen och Vårdförbundet om situationen inom förlossningsvården i Stockholm.

Enligt SKR är överläggningen en varning till barnmorskorna och enligt ”Medbestämmandelagen MBL” har man möjlighet att ta ärendet vidare till Arbetsdomstolen som kan döma ut böter och avsked för enskilda barnmorskor.

SKR och landstingen har länge pressat förlossningsvården och barnmorskornas kamp är mycket viktig. Dels för dom som ska föda barn men också för arbetarklassen som helhet som länge pressats tillbaka av aggressiva arbetsköpare.

Stöd barnmorskornas kamp!

Fakta. ”Fredsplikten”

I offentlig verksamhet finns det, utöver reglerna i medbestämmelselagen, också regler i lagen om offentlig anställning:

  • Fredsplikt, det vill säga förbud mot stridsåtgärder gäller när kollektivavtal gäller.
  • Ingen konfliktåtgärd får vidtas om den inte beslutats i behörig ordning, det vill säga genom ett tydligt beslut av den fackliga organisationen.
  • Andra stridsåtgärder är otillåtna. Massuppsägningar eller hot om uppsägningar utgör en otillåten stridsåtgärd, när det används i påtryckningssyfte mot arbetsgivare. En enskild arbetstagare har dock rätt att säga upp sig vid missnöje med vilkoren.