Kämpa för en seggerrik internationell aktionsdag den 24:e november till stöd för kampen mot den militära operationen ”Prahar” som leds av den fascistiska Modi-regeringen!

7 november 2021

2009 organiserade de indiska härskande klasserna Operation Greenhunt mot folkkriget i syfte att utrota den revolutionära rörelsen i tjänst för imperialismen. Många internationella proletära, vänster-, demokratiska och revolutionära organisationer steg fram och fördömde denna militära kampanj.  Som en fortsättning på detta, 2011, när kamrat Kisanji (medlem i den politbyrån) led en martyrdöd så samlades många proletära organisationer och andra organisationer och maoistpartier i Milano, Italien för att bilda den internationella kommittén för att stödja folkkriget i Indien (ICSPWI). Under de senaste 10 åren har ICSPWI stött folkkriget i Indien ur den internationella proletära klassens perspektiv. Denna organisation motsätter sig den militära kampanjen Prahar-3. De beslutade att hålla den internationella aktionsdagen (kamrat Kisanjis 24:e martyrdödsdag) den 10 november för att motsätta sig Praharkampanjen och stödja folkkriget i Indien. Vårt partis centralkommitté sänder revolutionära hälsningar till ICSPWI. Partiet uppmanar de revolutionära massorganisationerna i hela landet, de revolutionära folkkommittéerna och PLGA att uppmärksamma den internationella aktionsdagen. Vi uppmanar revolutionära sympatisörer, vänsterorganisationer, patriotiska demokrater, sekulära anti-hindutva sekulära, proletärer, bönder, studenter, intellektuella, kvinnor, minoriteter, daliter och adivasis över hela landet att sluta upp för seggerik aktionsdag.

Fascisten Modi, som gjort sig till en marionett av internationella storföretag skrev nyligen på ett samförståndsavtal med imperialistiska företag. Modi har rankats som nummer ett i världen när det gäller att sälja ut landet och nummer ett i att tillämpa ett fascistiskt styre. Av denna anledning kallar internationella kreditvärderingsinstitut Modi den mest ”populära” ledaren i världen.

Den 26 september 2021 tillkännagav ministrar och högre tjänstemän i 10 delstater, under ledning av inrikesministern Amit Shaw den kontrarevolutionära planen för att bekämpa maoiströrelsen och beskrev den som en utvecklingsplan där repressiva kampanjer kommer att intensifieras i den centrala regionen i Indien. De sa nyligen att den 3 november är styrkorna redo och 24 polisläger kommer att sättas upp i Odisha och Chattisgarh. Vårt parti fördömer denna kontrarevolutionära attack och uppmanar samtidigt folket i landet att förbereda sig för en kampa på liv och död för att lösa folkets problem.

Dessutom har bönderna, med en stark beslutsamhet och kampanda, kämpat mot antijordbrukslagarna det senaste året. Å den andra sidan kämpar adivasistyrkorna från Västbengalen, Jharkhand, Odisha, Chattisgarh, Andhra Pradesh, Telangana och Maharashtra om vatten, skogsmark. Regeringen etablerar och sprider ut polisbaser för att undertrycka adivasirörelsen i Dandakaranya, Jharkhand, AOB och Odisha. Rörelsen mot polisbaser i staden Silinger i Sukma-distriktet Chattisgarh har pågått under de senaste 6 månaderna trots att de utsätts för allvarligt förtryck. Syftet med Prahar-3-kampanjen är att utrota alla massrörelser. Ledande hindutvakrafter framställer den revolutionära rörelsen ledd av CPI (maoist) som ett hot mot den inre säkerheten. Faktum är att den fascistiska styrande gruppen Modi och Amit Shaw som är det verkliga hotet och det största och farligaste hotet mot liv och egendomen för folket i detta land. Den styrande gruppen förbereder sig för en kamp på liv och död för att utrota den revolutionära rörelsen utan att lösa detta lands problem. Vi fördömer starkt regeringens förrädiska program och uppmanar till att kämpa för en segerrik nternationell handlingsdag den 24 november. Prahar och andra repressiva kampanjer kommer inte att stoppa de revolutionära rörelserna. Vi uppmanar massorna att intensifiera massupproret för segern för den indiska ny-demokratiska revolutionen. Låt oss kämpa till slutet och uppnå en slutlig seger.

Gå med i protester och bydemonstrationer mot Prahar den 24 november!
Håll offentliga möten i deras offentliga center och motsätt er prahar-kampanjen!
Gör en storskalig propagandakampanj och avslöja hindutva-styrkornas sanna ansikte och prahar-planen!
Avslöja Modi-Amitshaw-Bhagavath och deras repressiva planer och skicka rapporter till internationella människorättsorganisationer inklusive ICSPWI!

Abhay, talesperson, Centralkommittén