Rinkeby: Växande sopberg

Lokala politiker och tjänstemän i miljonområdena läxar gärna upp frivillga krafter i områdena om de inte gör redovisningar och ansökningar på ”rätt sätt”. (Se gårdagens notis om Tenstamammornas bidragsansökan.) Men när det kommer till det egna ansvaret är det inte så noga. På Nybykroken i Rinkeby har ett sopberg tillåtits sedan den 22 november.

Husen har nyligen köpts av SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden där den socialdemokratiske politiker Ilja Batljan är storägare och VD. Så här kommenterar Batljan delårsrapporten Q3 2021, (Håll i er!):

”SBB:s intäkter utgörs av trygga kassaflöden från fastighetsförvaltning av social infrastruktur som kompletteras med tre intäktsgenererande value-add-strategier: byggrättsutveckling & nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner.”

Och pengarna rullar in till aktieägarna: ”Förvaltningsresultatet justerat för jämförelsestörande kostnader steg, i jämförelse med de första nio månaderna 2020, med 44 procent till 2 761 mkr.”

Så där vet Rinkebyborna på Nybykroken var deras hyrespengar tar vägen. 2,7 miljarder i vinst på nio månader, men att se till att de boende har en bra miljö, det klarar man inte.

Dine Malmsten ringde till den nya hyresvärdens jour, men soporna ”var inte deras ansvar” berättar hon för Nyhetsbyrån Järva.

Sopberget växte. Fåglar och råttor började släpa runt på soporna. Dine ringde till de ansvariga i staden, Stockholm Vatten och Avfall.
– De meddelade att underentreprenören som ansvarade för området inte kom fram till sopbehållarna, på grund av felaktigt parkerade bilar.

Och bilarna stod felparkerade på grund av en byggarbetsplats i området.
– Men de ansåg inte att det var deras ansvar att lösa problemet. De visste inte heller vilka som kunde lappa de felparkerade bilarna, något som annars brukar gå snabbt.

Alla skyller på alla och ingen tar ansvar.
– Här i Rinkeby skyller man alltid på de boende. De som sköter området bor inte här (längre) som det ofta var på 1970-1980-talet. Då sköttes nästan allt av fast personal anställda av kommunen. Då kunde problem tas upp och åtgärdas snabbt, någon var ansvarig. I dag skyller alla på alla, säger Dine Malmsten.

Känns det igen från andra miljonområden? Dubbelmoral brukar man kalla det. Det som gäller i ett område gäller inte i ett annat. Bor du i ett ”utsatt område” får du räkna med att bli utsatt även för råttor, sopor och ansvarslösa politiker och tjänstemän.

”Jag försäkrar er, att det här redan är olidligt… Och det kommer en dag, då det blir än värre, men då, då komma vi ner från Vita Bergen, från Skinnarviksbergen, från Tyskbagarbergen, och vi komma med ett stort dån som ett vattenfall, och vi ska begära våra sängar. Begära? Nej, ta!… och ni ska få äta potatis, så att era magar ska stå som trumskinn…” (August Strindberg Röda rummet)

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här