Utdrag från samtal med Mao Zedong om tre världar

Detta samtal mellan Mao Zedong och Kenneth Kaunda genomfördes den 22 februari 1974, och finns publicerat på Encyclopedia on Anti-Revisionism On-Line och ingår även i Mao Zedong on Diplomacy, Foreign Languages Press, Beijing, 1998.

Följande text består av publicerade utdrag från Mao Zedongs samtal med Zambias president Kenneth Kaunda.

Ordförande Mao Zedong (hädanefter refererad till som Mao): Vi hoppas att Tredje kommer att enas. Tredje världen har en stor befolkning!

President Kenneth David Kaunda (hädanefter refererad till som Kaunda): Det är rätt.

Mao: Vilka tillhör den Första världen?

Kaunda: Jag anser att det borde vara utsugarnas och imperialisternas värld.

Mao: Och den Andra världen?

Kaunda: De som har blivit revisionister.

Mao: Jag håller före att USA och Sovjetunionen tillhör den Första världen. Mellankrafterna som Japan, Europa, Australien och Kanada tillhör den Andra världen. Vi tillhör den Tredje världen.

Kaunda: Jag är ense med er analys, ordförande.

Mao: USA och Sovjetunionen har en massa atombomber, och de är rikare. Europa, Japan, Australien  och Kanada, i den Andra världen äger inte så många atombomber och är inte lika rika som den Första världen, men rikare än den Tredje världen. Vad anser ni om den här förklaringen?

Kaunda: Ordförande, er analys är mycket relevant och korrekt.

Mao: Vi kan diskutera den.

Kaunda: Jag anser att vi kan enas utan discussion, eftersom jag tror att denna analys redan är mycket relevant.

Mao: Den Tredje världen är mycket folkrik.

Kaunda: Precis.

Mao: Alla asiatiska länder, utom Japan, tillhör den Tredje världen. Alla afrikanska och latinamerikanska länder tillhör den Tredje världen.

(Från den ordagranna utskriften)

Kommentar

Differentieringen av de tre världarna utvecklades som strategiskt koncept av Mao Zedong och Kinas Kommunistiska Parti för att maximalt ena så många folk och länder mot de båda supermakterna vid den tiden, USA och Sovjet, och reducera faran för ett tredje världskrig. Det var aldrig avsett som ett helt partiprogram. Man måste nämligen skilja på den utrikespolitik, som ett statsbärande kommunistiskt parti bedriver i form av diplomati och revolutionära partiers politik, som ännu erövrat statsmakten, och som framför allt vägleds av den proletära internationalismen. Vissa s.k. maoistiska partier i den Andra och t.o.m. den Tredje världen tog däremot trevärldar-teorin till intäkt för att tona ner eller inställa kampen mot den egna härskande klassen. I Sverige hade en högerlikvidatorisk grupp tagit makten i det maoistiska Sveriges Kommunistiska Parti 1978 och började tillämpa trevärldar-teorin som ett helt partiprogram.  SKP började stödja det socialdemokratiska partiet i Sverige under hänvisning till den ökade krigsfaran och upphörde med allt stöd till revolutionära partier i den tredje världen, som bekämpade de egna regimerna, oavsett om de var reaktionära eller fascistiska.

4 KOMMENTARER

  1. Det är helt korrekt att Mao Zedong inte hade någonting att göra med besluten på KKP:s X1 kongress 1977, eftersom han var död då.

      • Mao Zedongs uppfattning framgår av diskussionen med Kenneth Kaunda. Någon text i övrigt är inte känd. Mao Zedong kunde inte bestämma hur andra skulle tolka eller omsätta trevärldar-teorin efter sin död.

  2. Viktigt att urskilja på Maos revolutionära argument kring sin teori och på den opportunistiska och kontra-revolutionära teorin och praktiken som utfördes av Deng Xiaoping och Qiao Guanhua. Deras praktik som de mycket slugt försökte grunda på Mao hade som mål att passifisera revolutioner genom att lista ner de revolutionära kamperna i varje enskilda land i turordning. Alla skulle förhålla sig till huvudmotsättningen och den huvudsakliga fienden och glömma bort revolutionen i det egna landet. Mao hade inget alls att göra med den kontra-revolutionära strategiska tre världar teorin som klubbades igenom i KKP:s XI. Kongress.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här