Expressen kunde lika gärna skriva om hur stora skallar brottslingarna har

Etnicitet är det nya “ras” och ett krav från den fascistiska rörelsen har länge varit att medier ska skriva ut vilken “ras” som olika personer pekats ut som brottslingar har.

Vi kan nu konstatera att Expressen har gett efter för detta krav och har börjat att skriva ut vilka länder olika utpekade brottslingar kommer ifrån.

Den 6 januari kunde man läsa följande i Expressen om ett antal ännu inte dömda personer:

“De åtalade misstänks för synnerligen grov misshandel, människorov och övergrepp i rättssak. Två av tonåringarna är även misstänkta för grov misshandel av en annan man i Sundsvall i september. En av pojkarna är medborgare i Irak. Övriga är svenska medborgare med rötter i Irak och Somalia.”

Etiska regler i soptunnan

Enligt de “etiska regler” som kapitalisternas medier länge har sagt sig stå för så ska inte personers “ras” etc. skrivas ut. Expressen påstår att de följer de etiska reglerna som finns för press, radio och tv” enligt vilka man inte ska framhäva någons:

“etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande”.

“Ras” lika relevant som skallstorlek

Det är människans samhälliga vara som bestämmer hennes medvetande. Levnadsförhållandena skapar tjuvarna. De flesta som kommer nya till ett land hamnar automatiskt i en ekonomisk uppförsbacke och får ta de minst populära jobben osv. Som ny i ett land hamnar man mycket lättare i social misär. På grund av detta så får fascisterna alltid rätt. I alla länder på jorden är troligen de som är nya i ett land överrepresenterade när det gäller brottslighet. Om person kommer från ett visst land eller dennes föräldrar gör det är helt irrelevant när det gäller benägenhet att begå asociala brott.

Enligt BRÅ så är följande väsentligt när det gäller orsaker till brottslighet:

“Resultat från studier av olika förhållanden och brott visar att det finns förhöjd risk för en kriminell utveckling om familjen har bristande ekonomiska resurser, inkonsekventa eller alltför stränga uppfostringsmetoder, om relationerna mellan föräldrar och barn är dåliga eller om det förekommer övergrepp respektive brott eller missbruk hos föräldrar. …Riskfaktorer i skolan är bland annat tidigt skolmisslyckande, dåliganknytning till skolan och en dålig skolmiljö, medan skyddsfaktorer bland annat är att man lyckas i sitt skolarbete, att man är motiverad att lära sig samt att det finns ett positivt skolklimat. Anknytning till en brottsbelastad kamratgrupp ökar risken för en kriminell utveckling, samtidigt som umgänge med prosociala kamrater fungerar som ett skydd.”

Varför skriver inte Expressen om hur det gick för pojkarna i världens mest privatiserade skolväsende?

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här