Är tidningen Proletären en rysk megafon?

Artikeln är skriven före invasionen. / Red

Kommunistiska Partiet KP och dess tidning Proletären har den senaste månaden skildrat den ökade spänningen mellan USA/NATO och Ryssland i Ukrainakonflikten. Rapporteringen kan inte beskrivas som annat än prorysk. Inställningen bottnar i KP:s felaktiga syn på imperialismen och på det nuvarande världsläget.

Under hösten har Kommunistiska Föreningen genomfört studier om imperialismen och världsläget. I allhelgonahelgen samlades medlemmar från hela landet till konferens för att sammanfatta studierna och enas om föreningens politiska linje.

KF:s linje i internationella frågor står i bjärt kontrast mot KP:s enögda syn på det internationella läget och proryska inställning i den nuvarande konflikten.

Vad har då proletären att säga?

Den 25 januari skriver tidningen Proletären om ”ökat krigsskrammel från USA och Nato” och man rapporterar om att ”Natos upprustning i och runt Ukraina har stegrats betydligt den senaste veckan, med förevändningen att stå emot de trupper som Ryssland har på sin egen sida gränsen.” och Proletären konstatera att ” Moskva fortsätter upprepa att Ryssland inte på något vis hotar Ukraina utan bara vill ha svar från USA och Nato på sina förslag till gemensamma säkerhetsgarantier, där det ingår att Nato förbinder sig att inte utöka krigsalliansen österut”.

Den 15 februari skriver tidningen Proletären: ”Krigshetsen från USA i förhållande till den spända situationen runt Ukraina har ökat de senaste dagarna.”

Och man fyller okritiskt på med Kremls beskrivning. Samtidigt har Rysslands president Putin under måndagen haft tv-sända möten med såväl utrikesminister Lavrov som försvarsminister Sjojgu, där den förste talat om en möjlig framkomlig diplomatisk väg gentemot väst och den andre om att några av de militärövningar som kallas för rysk ”aggression” av västmedia nu avslutas och att andra är på väg att avslutas.”

Den teoretiska grundvalen för KP:s stöd till Putin

I KP:s program framställs världen på ett enkelt, tvåpoligt system, det är imperialismen som står mot resten av världen och ”imperialismen” betyder USA och deras allierade. I § 24 i programmet säger man att ”imperialismen (döljer) sina verkliga avsikter…” och i §27 att ”Sverige är ett litet imperialistiskt land som aktivt deltar i imperialismens anfallskrig” och att ”Sverige deltar i (…) en lång rad av den imperialistiska världens gemensamma organisationer.”

En ”imperialism”, och den ”imperialistiska världen”. Bort med Lenins teorier om imperialismen och dess ständiga interna motsättningar mellan olika imperialistiska länder!

KP:s tidigare ordförande Anders Karlsson skrev i augusti 2019 en artikel där synen på dagens Ryssland på ett tydligt sätt slogs fast. Ander Karlsson skriver: ”Sammanfattningsvis: I ekonomisk mening är Ryssland en i det närmaste semikolonial andrarangsnation i konkurrensen på den kapitalistiska världsmarknaden, helt utlämnat åt fluktuationerna på de globala råvarubörserna.

I politisk och militär mening är Ryssland fortfarande en stormakt, inte minst genom sitt kärnvapeninnehav. Men utan någon önskan att mäla sig ur den gemenskap man ingick i ända fram till hösten 2013. Det är västmakternas klåfingrighet vad gäller Ukraina – Lill-Ryssland – som orsakat den nuvarande krisen.

Ryssland är inte en aggressiv stormakt, annat än i förhållande till det man ser som angrepp mot den utvidgade ryska nationens intressen.” (Är Ryssland ett imperialistiskt land? 9 augusti 2019)

Alltså, Ryssland är inte en aggressiv stormakt utan försvarar bara något som kryptiskt beskrivs som ”den utvidgade ryska nationens intressen”.

Kommunistiska Föreningens uppfattning är den motsatta och vi kan konstatera att rysk utrikespolitik resulterar i hänsynslösa militära operationer i Libyen, Syrien, Mali, Georgien och Ukraina och de som beskriver dessa som antiimperialistiska blir endast Putins marionetter. Om en rånare slår en annan i ansiktet blir han inte omedelbart Robin Hood. Striderna mellan imperialisterna och kapitalisterna har absolut ingenting att göra med de utsugnas och förtrycktas antiimperialistiska kamp. (se https://kommunisten.nu/?p=12290)

Kommunistiska Föreningens analys.

I den antagna resolutionen från Kommunistiska föreningen görs en noggrann analys av motsättningarna i dagens värld. (se https://kommunisten.nu/?p=11634)

Resolutionen slår fast att den moderna världen ser fyra grundläggande motsättningar i världsmåttstock.

  • Motsättningen mellan de imperialistiska staterna och de förtryckta länderna och folken.
  • Motsättningen mellan de imperialistiska staterna.
  • Motsättningen inom de förtryckta länderna
  • Motsättningen mellan proletariat och borgerskap i de imperialistiska länderna

Under punkten Motsättningen mellan de imperialistiska staterna säger resolutionen:

USA, världens hittills mäktigaste imperialistiska stat, har under de senaste trettio åren fått nya utmanare. Just nu tillspetsas motsättningarna mellan USA och främst Kina och Ryssland. Den interimperialistiska rivaliteten är en ständig del av det imperialistiska systemet och kan leda till lokala och regionala krig.”

Kommunistiska Föreningen ställer inte upp på den ena imperialistmaktens sida mot den andra. Imperialism betyder krig. Och det varar fram till dess undergång, tills en revolutionär omvälvning till socialismen blir verklig. Men en av de viktigaste faktorerna för om det idag blir krig eller inte är en massiv fredsrörelse. En sådan situation förhindrade flera imperialistiska länders deltagande i Irakkriget 2003 och bidrog avsevärt till demoraliseringen och nederlaget för amerikanska trupper i Vietnam. Det avgörande är om och hur länge de styrande kommer att vinna sitt eget folk till kriget. Lenin skrev om detta vid första världskrigets utbrott: “Om inte idag, så imorgon, om inte under det nuvarande kriget, så efter det, om inte i detta krig, så i nästa, ska inbördeskrigets proletära fana samla inte bara hundratusentals klassmedvetna arbetare omkring sig, utan också miljontals halvproletärer och småborgare som fortfarande vilseleds av chauvinism, som inte bara är skrämda och skrämda av krigets grymheter, utan också är upplysta, instruerade , väckt, organiserad, stålsatt och beväpnad för krig mot bourgeoisien i “hemlandet” såväl som ‘främmande’ länder.” (Lenin, Works Vol. 21, s. 27, Situation and Tasks of Socialist International [1. nov 1914])

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här