Kommunistens redaktion uppmanar alla: Demonstrera mot all imperialistisk aggression!

 1. I och med kriget mellan Ryssland och Ukraina befinner vi oss i en situation där krisen för det imperialistiska världssystemet kommer i öppen dager. I motsats till de styrande makternas prat om en ”global världsordning” har nu det som Kommunistiska Föreningen alltid sagt blivit verklighet: Imperialismen leder till krig. Ryssland har aggressivt och av imperialistiska orsaker attackerat Ukraina. Situationen har sin grund i USA:s och NATO:s oreserverade expansion i östra Europa. Ett orättfärdigt krig har brutit ut i Europa. Det finns en risk att trupper från USA/NATO och Ryssland snart drabbar samman i militära konfrontationer. Nu är det dags att bygga en ny fredsrörelse.
 2. I gryningen den 24 februari startade det imperialistiska kriget mot Ukraina. Ryska missiler avfyrades mot det ukrainska flygvapnet och luftvärnsförsvar i och runt större städer som Kiev, Charkov eller Mariupol, och markstyrkorna började att avancera. Den ryska armén gick över den ukrainska gränsen. Hundratusentals soldater hade redan i förväg samlats vid den ukrainska gränsen. Kommunistiska Föreningen fördömer det aggressiva imperialistiska Rysslands agerande under Vladimir Putin.
 3. Som världens främsta krigshetsare och provokatör såg USA och NATO till att skapa denna situation. Ett krig provocerades fram genom Natos expansion österut, fram till Rysslands gränser, genom inringningen av Ryssland med över 700 militärbaser och de pågående truppförflyttningarna till Östeuropa och en massiv psykologisk krigspropaganda. Natos försvarsplaner för Östeuropa aktiverades och 45 000 av Natos snabbinsatsstyrkor sattes i beredskap.
 4. Östeuropeiska NATO-medlemmar Polen, Rumänien, Estland, Lettland och Litauen kräver aktivering av artikel 4 i NATO. Artikel 4 är den omedelbara föregångaren till artikel 5: den väpnade attacken mot ett medlemsland kräver aktivt militärt stöd av övriga NATO. NATO-länderna och Natochefen Jens Stoltenberg förklarade i dag att de är redo för detta. Detta är ett hot som ökar krigsrisken, det är motsatsen till en nedtrappningspolitik. Det finns för närvarande inga beslut om omedelbar NATO-intervention. Om en sådan sker skulle det emellertid innebära att en stor del av de imperialistiska länderna med sina trupper runt Ryssland och Ukraina skulle dras med i kriget och däri ligger faran för ett tredje världskrig.
 5. Imperialism innebär att sträva efter världsherravälde. Påståenden om att EU/NATO ”försvarar demokratiska värderingar” eller att Ryssland ”demilitariserar och denazifierar Ukraina” är demagogiskt hyckleri. USA vill försvara sin roll som supermakt med näbbar och klor. Uppåtstigande imperialistiska länder som Ryssland agerar särskilt aggressivt för att utmana USA:s roll. EU, med Tyskland i spetsen, strävar också efter globalt ledarskap. Samtidigt uppmanar många kapitalistiska monopol de inblandande att inte äventyra befintliga affärsrelationer.
 6. Kommunistiska Föreningen fördömer den svenska regeringens politik, som aktivt deltar i Natos krigshets. Den framställer sig hycklande anhängare till fred och stabilitet. Man talar i skägget om vapenexport till Ukraina. Man talar om att bevara ordningen i Europa, vi kallar det imperialistisk pacifism: pacifism i ord, imperialism i handling.
 7. Det är redan uppenbart: krigshetsare i alla länder kommer att försöka flytta över kostnaderna för sin globala ekonomiska och finansiella kris och krigskostnader på arbetarklassen. De verkliga förlorarna på det krig som just har inletts är de ukrainska och ryska arbetande folken – inte de korrumperade makteliterna i respektive land.

Snabbt stigande inflation och en explosion av energipriserna skapar fattigdom och socialt elände. Inflationen gröper redan idag ur lönerna för arbetarfamiljerna. Gör aktivt motstånd mot försöken att lägga bördan av krisen på massorna, kämpa för lönetillägg i företagen och fackföreningarna för att kompensera för inflationen!

 1. Fredsrörelsen är splittrad och i kris. Många faller i fällan att stödja ett imperialistiskt block mot ett annat. Nu är det dags att skapa en ny fredsrörelse som konsekvent är internationalistisk och har udden riktad mot alla imperialister.
 2. För att, en gång för alla, få ett slut på imperialistiska krig, står det på agendan att vinna över arbetarklassen och de breda massorna i kampen för världens förenade socialistiska stater. Därför tar Kommunistiska Föreningen också bestämt avstånd från den antikommunism som alla krigförande parter använder. Kommunistiska Föreningen står beslutsamt på de ukrainska och ryska massornas sida, där de allra flesta är emot sina regeringars krigshets.
 3. Kommunistiska Föreningen uppmanar arbetarklassen och ungdomen, kvinnorörelsen och alla fredsälskande människor att aktivt stå emot det akuta hotet mot världsfreden! Vi välkomnar alla initiativ från arbetare för att engagera sig i politiska aktiviteter och strejker mot detta krig. Vi uppmanar till uppror mot alla krigshetsare! Internationell klassenhet och internationell solidaritet måste skapas mot nationalism, antikommunism och militarism. 
 • Ryssland och USA/NATO: Tassarna bort från Ukraina! Stoppa de ryska bombningarna och invasionen av trupper!

 • Upplösning av Nato och alla imperialistiska militära allianser!

 • Dra tillbaka alla svenska trupper från utlandet!

 • Stärk uppbyggnaden av en internationell antifascistisk och antiimperialistisk enhetsfront!

 • Proletärer i alla länder, förena er! Proletärer och förtryckta i alla länder, förena er!

 • Kämpa för folkens rätt till självbestämmande, för fred, vänskap mellan folk och äkta socialism!

 • Organisera er i Kommunistiska Föreningen!