Proletariatets förening, proletariatets parti

Marxismen lär oss att ett politiskt parti är produkten av klasskamp och samtidigt ett verktyg för en specifik klass. I klassamhället, om en given klass vill mobilisera och organisera sina krafter för att kämpa mot andra klasser och ta makten ifrån dem så det måste bygga åt sig ett parti som företräder dess intressen.

Som Lenin sa att klasser leds av politiska partier. Ett politiskt parti är kärnan i en klass och klassen är basen för ett politiskt parti. Varje politiskt parti har oundvikligen en tydligt definierad klasskaraktär. Det har aldrig funnits en politiskt parti i världen som står över klasserna, och det har aldrig funnits ett alla klassernas parti som inte representerar en bestämd klasss intressen. Kommunistiska Föreningen är en proletär förening som strävar att vara en förtrupp för proletariatet, byggt på marxismens revolutionära teori och arbetsstil.

Det parti vi arbetar för att bygga måste vara ett proletärt parti och måste vara det koncentrerade uttrycket för proletariatets egenskaper. Proletariatet är den mest avancerade klassen i mänsklighetens historia, det är den mäktigaste revolutionära klassen ideologiskt, politiskt och i styrka; den representerar nya produktivkrafter kopplade till de mest avancerade ekonomiska formerna.

Som ett resultat av sin ekonomiska och politiska ställning har proletariatet största hat mot de utsugarande klasserna, den största omsorgen för kollektivet i motsats till individen. Proletärerna är de mest radikala revolutionärerna jämfört med andra klasser och med starkast känsla för disciplin och organisation. Det svenska proletariatet kommer vara mer beslutsamt i den revolutionära kampen och mer konsekvent än någon annan klass. Proletariatet har i kampen visat sig vara det mest revolutionära och modiga av alla. Det är just i denna mest beslutsamma, mest progressiva, mest revolutionära klass som vi hittar vår klassbas.

Det parti vi vill bygga måste inte bara ha de egenskaper som är utmärkande för proletariatet utan också vara det koncentrerade uttrycket för dessa egenskaper. Desstutom, inte att förglömma, en annan anledning till att vår förening är en proletär förening är den är produkten av tillämpningen av marxismen-leninismen-maoismen på svenska förhållanden.

(1) Läs mer på sidan 9 och framåt i denna text:

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här