Föreningens högsta ledning har diskuterat kriget i Ukraina och enats om att föreningens arbete i frågan ska utgå från följande fyra paroller:

Ryssland – ut ur Ukraina!

Stoppa NATO:s expansion!

Nej till svensk NATO-anslutning!

Nej till svensk vapenexport!

Mötet beslutade också att inleda en diskussion om det nya internationella läge som uppstått i och med den ryska invasionen för att göra en mer djupgående analys av situationen.