Välj en sida

I lördags genomförde nätverket Nej till marknadshyra – Ja till social bostadspolitik till gemensam protest för att återigen lägga fokus på bevarandet av hyresrätter.

Bland kraven som fördes fram fanns ett stopp för alla ombildningar, utförsäljningar och bostadsspekulation, nej till marknadshyra och höjda hyror, samt en klimatomställning av bostadspolitiken.

Protester arrangerades bland annat i Luleå, Jönköping, Stockholm och Uppsala.

Bland de som talade på Sergels torg i Stockholm fanns Eva Fee från Hyresgästföreningen Södermalm.

– Staten och kommunerna måste återta makten över bostadsmarknaden. För resurserna finns. Det har blivit tydligt, inte minst under pandemin, sa Eva Fee.

Hon hänvisade även till den statliga utredningen ”Sänkt tröskel till en god bostad”, som släpptes i slutet av mars. I denna slås fast att klyftan mellan insiders och outsiders på bostadsmarknaden växer. Ojämlikheter på bostadsmarknaden tar sig uttryck genom bland annat trångboddhet, ansträngd boendeekonomi, osäkra boendelösningar och hemlöshet. Enligt utredningen behövs ett större fokus på hur det befintliga bostadsbeståndet kan användas för att hjälpa fler till eget tryggt boende och samtidigt motverka boendesegregationen.