På första maj strävar föreningen efter att samla medlemmar och så många sympatisörer som möjligt för att fira 1 maj och föreningen försöka bilda egna sektioner i olika 1-majdemonstrationer. Om detta inte är möjligt anordnas 1-majmöten. Under alla förhållanden bör Marxistiskt Forum och propagandistiska flygblad säljas och spridas. Vi deltar också i lokala folkliga arrangemang där sådana arrangeras.

Den politiska plattformen för vårt agerande 1-maj uttrycks i tre huvudparoller hämtade från KF:s grundsatser och handlingsprogram och i år lyfter vi speciellt fram följande paroller under dessa huvudparoller:

Kamp mot borgarklassen – för den socialistiska revolutionen!

Stoppa utförsäljningarna av allmännyttan!
Stoppa Renovräkningar – sänk hyrorna.
Arbetarkvinnornas befrielse måste vara deras eget verk!
Proletär feminism för kommunismen!

Kamp mot klassamarbetspolitiken – enhet på klasskampens grund!

Stoppa förändringarna i LAS!
Gör facket till en kamporganisation!
Kämpa för oinskränkt strejkrätt!
Stoppa den globala miljökatastrofen!

Kamp mot imperialismen – för den proletära internationalismen!

Ryssland ut ur Ukraina!
Stoppa NATO:s expansion!
Nej till svenska NATO-anslutning!
Nej till svensk vapenexport

Nationella Ledningsgruppen