Vi fördömer det brutala mordet på Jina Mahsa Amini, regimens försök att krossa massprotesterna och angreppen på folket från den islamiska republikens regim!

Vi stöder de pågående protesterna och den rättvisa kampen för kvinnor, arbetare och andra förtryckta folk i Iran!

Jina Mahsa Amini, en 22-årig ung kvinna från Kurdistan, torterades till döds av den reaktionära Islamiska republiken Iran och avled till följd av sina skador på sjukhus fredagen den 16 september. Efter mordet på Mahsa har massprotesterna, med kvinnor i spetsen, nu spridit sig till mer än 170 städer i landet, inklusive huvudstaden och andra större städer. Paroller som ”Varken Shah eller Mullah!” skanderas i alla städer. Massorna utmanar direkt den islamiska republikens ledare och hela regimen.

Mullah-regimen fortsätter sina våldsamma angrepp mot demonstrationer. Den begränsar tillgången till Internet för att begränsa spridningen av nyheter och tillgången till sociala medier i syfte att kontrollera protesterna och skärpa förtrycket. Enligt ett dokument som läckt ut till pressen har regimen skickat order till armén och polisen om att slå ner demonstrationerna ”utan nåd och med stort våld”. Enligt officiella uttalanden har 84 personer mist livet och nästan 2 000 personer har arresterats. Enligt en mer realistisk uppskattning uppgår dessa siffror för närvarande till minst 300 döda och över 20 000 gripna. Trots detta fortsätter det iranska folkets revolt.

Under de senaste 43 årens styre av den islamiska republikens regim har det förekommit omkring 20 uppror mot den iranska mullah-regimen. Dessa revolter slogs ner med våld av den reaktionära regimen. Varje gång hävdade regimen att upproret organiserades av ”utländska makter”. Regimen fortsätter att använda samma propaganda och hävdar att det nuvarande upproret är ett verk av ”utländska makter”. Detta är emellertid en stor lögn. Det iranska folket gör uppror mot införandet av en livsstil (i enlighet med islamiska regler), de svåra ekonomiska förhållandena och fattigdomen. Den viktigaste punkten som skiljer dagens revolt från dess föregångare är att den direkt riktar sig mot regimens själva grundvalar. Det iranska folket och särskilt kvinnorna accepterar inte den patriarkala fascistiska religiösa livsstil som påtvingats dem.

Det iranska folkets och särskilt kvinnornas uppror mot den reaktionära Mullah-regimen är naturligtvis påverkade av effekterna av den globala ekonomiska krisen. Den iranska regimens djupa motsättningar med den ”stora djävulen” USA-imperialismen har lett till ekonomiska sanktioner från västvärlden, som förvärrar folkets levnadsvillkor.

Även om den iranska regimens anti-amerikanska linje av vissa propageras som ”motståndets axel” och antiimperialism, har Mullah-regimen aldrig varit antiimperialistisk. Den iranska regimens miljardavtal med Frankrike tidigare, Ryssland i dag och Kina nyligen är det viktigaste beviset på detta. Mullah-regimens förbindelser med de ryska och kinesiska imperialistmakterna har ökat ännu mer under de senaste åren. Denna situation visar den islamiska republiken Irans förhållande till imperialismen.

Den fascistiska förföljelse-, tortyr- och massaker-politik som den iranska mullahregimen bedriver mot Irans folk och dess olika nationella minoriteter har inte stoppat och kommer inte att stoppa folkets motstånd och kamp. De motståndskraftiga och kämpande folken kommer att vinna. Det iranska folkets kamp kommer att skicka den reaktionära fascistiska mullahregimen till historiens soptipp.

Vi är solidariska med arbetarnas, de arbetande massornas och alla förtryckta samhällsgruppers kamp i Iran.

Ned med regimen i den islamiska republiken Iran!

Ned med imperialismen och alla reaktionärer!

Länge leve den proletära internationalismen!

/ Redaktionen