25:e november genomförde Kommunistiska Föreningen en nationell aktionsdag för att markera den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Föreningen spred parollen ”Krossa det patriarkala våldet mot världens förtryckta kvinnor!” med appellmöten, målningar och banderollupphängningar.

25:e november fortsätter vara en viktig kampdag för det proletärt feministiska arbetet, för Kommunistiska Föreningen som helhet. Grundat på förståelsen att kvinnoemancipation är omöjlig utan en socialistisk revolution och kvinnokamp under socialismen, samt förståelsen att utan kvinnors överväldigande deltagande kan ingen revolution eller befrielsekamp segra, fortsätter KF att strida för att utveckla en korrekt maoistisk linje och politik för våra förhållanden.

25 november tjänar som ett viktigt exempel på vägen framåt i byggandet av en proletär kvinnorörelse.