Leve den 44:e årsdagen av folkkriget i Peru!

Leve den 44:e årsdagen av folkkriget i Peru!

Idag är det 44 år sedan folkkriget i Peru inleddes den 17 maj 1980, men trots det så finns det hos sveriges folk liten kännedom om hur det peruanska folket under ledning av Perus Kommunistiska Parti (PKP) beslutade sig för att resa sig mot sina förtryckare och...
Aktion mot den gamla Peruanska statens ambassad

Aktion mot den gamla Peruanska statens ambassad

Redaktionen har fått in följande rapport och bilder undertäcknade av den Peruanska revolutionens vänner  till stöd för de aktioner som genomfördes i Peru som vi tidigare rapporterat om. Vi, den Peruanska revolutionens vänner, har genomfört  tre aktioner under tre...
Svensk imperialism placerar militär i Lettland

Svensk imperialism placerar militär i Lettland

Torsdagen den 25 april höll Ulf Kristersson en pressträff tillsammans med Lettlands premiärminister Evika Siliņa där de meddelade att den svenska regeringen har gett försvarsmakten i uppdrag att placera en svensk bataljon på militärbasen Adazi utanför Riga. I samband...
Aktioner från de senaste veckorna

Aktioner från de senaste veckorna

Förena er under maoismen! Vi har agerat i enlighet med uppmaningen från det Internationella Kommunistiska Förbundet (IKF) att utföra aktioner för att fira 130 årsdagen av Ordförande Mao Zedongs födelse. Nedan ser du några av de aktioner som genomförts de senaste...
Undantagstillstånd och aktioner i Peru

Undantagstillstånd och aktioner i Peru

Undantagstillstånd och aktioner i Peru I denna artikel publicerar vi utdrag ur en artikel från Föreningen Ny-demokrati samt översättningar ur borgerlig reaktionär media. Bilden för inlägget är en stödaktion utförd av kamrater i Sverige. Från Föreningen Ny-demokrati...