Under vintern har KF fortsatt att sprida sitt och Internationella Kommunistiska Förbundets buskap, ”Förena er under maoismen!” runt om i Sverige. Föreningen har även spridit affischer som påpekar Sveriges revolutionärers centrala uppgift, att rekonstituera, återskapa, Sveriges Kommunistiska Parti.