KF publicerar här ett gemensamt uttalande angående det stundande svenska och finska Natomedlemskapet, som vi undertecknat tillsammans med kamrater i de andra nordiska länderna. Se det engelska uttalandet här.

 

Proletärer i alla länder, förena er!

MOT SVENSKT OCH FINSKT NATOMEDLEMSKAP! FÖR DEN SOCIALISTISKA REVOLUTIONEN!

Efter den ryska imperialismens aggressionskrig mot Ukraina inleddes 24 februari 2021, så beslutade de svenska och finska imperialisterna att ansluta sig till Nordatlantiska fördragsorganisation (North Atlantic Treaty Organization). Nato är ett verktyg för USA-imperialismen, idag den enda hegemoniska supermakten, för dess hegemoni, riktat främst mot de förtryckta nationerna, i enhet med huvudmotsättningen i världen idag. Sekundärt karaktäriseras Nato av de interimperialistiska motsättningarna, främst gentemot den ryska imperialismens kärnvapensupermakt.

Nato har fört och för krig mot de förtryckta nationerna världen över. Till exempel bedriver de flera pågående ”fredsbevarande” operationer i Afrika och det var ett verktyg i de ökända krigen mot Afghanistan (2001-2021) och mot Jugoslavien under 1990-talet.

För att förstå de svenska och finska Natoprocesserna så måste vi se USA-imperialismens intressen, det vill säga, dess behov att motverka den ryska aggressionen för att befästa sina vinster i det såkallade Östeuropa efter den sovjetiska socialimperialismens fall under början av 1990-talet. I detta tävlar USA-imperialismen även med sina europeiska Nato”allierade,” i synnerhet den tyska imperialismen. Å andra sidan så skiftar USA-imperialismen sitt fokus till Östasien för att bekämpa den kinesiska imperialismen, vars ambitioner de försöker hålla tillbaka och för detta kräver USA en säker bas i Europa. Därför finns USA-imperialismens behov av att stärka Natos östflank genom att inkorporera Sverige och Finland.

Men detta sker inte mot dessa mindre imperialisters egen vilja. Tvärtom så använder de den interimperialistiska tävlan mellan de större imperialisterna, för Sverige och Finland har sina egna intressen i Östeuropa, främst i Baltikum.

Svenskt och finskt Natomedlemskap kommer innebära ökad reaktionärisering och militarisering av de gamla staterna, imperialismens ökade förfall och allt större skärpning av de grundläggande motsättningarna. Därav så är de objektiva förhållandena för revolutionen än mer mogna, vilket betonar att revolutionen är huvudtendensen.

Därför är det för kommunisterna inte en fråga om att försvara den imperialistiska och falska ”Nordiska neutraliteten” likt revisionisterna, men en fråga om att kämpa för att störta den ruttna imperialistiska ordningen, vilken till sitt väsen är förtryckande, reaktionäriserande och folkmördande. Idag innebär detta kamp för att rekonstituera de Kommunistiska Partierna för den socialistiska revolutionen, genom folkkrig, i världsrevolutionens tjänst.

I denna stora och fördröjda uppgift så riktar kommunisterna i Sverige och Finland sina blickar mot den mest avancerade kampen i något Natoland, det vill säga folkkriget lett av TKP/ML, vi följer dess mäktiga exempel och drar inspiration från det.

Ned med Nato, en imperialistisk allians!

Länge leve revolutionen och Folkkriget!

För rekonstitutionen av de Kommunistiska Partierna!

Undertecknat

Kommunistiska föreningen (Sverige)

Antiimperialistiska förbundet (Finland)

Antiimperialistiskt kollektiv (Danmark)

Röd front (Norge)