Kommunistiska Föreningens nationella konferens: Förena er under maoismen!

Från Kommunistiska Föreningens nationella konferens utgår en röd och levande klasshälsning till kommunisterna, kombatanterna och de revolutionära massor som under de marxist-leninist-maoistiska partiernas ledning utkämpar och förbereder folkkrig. Konferensen fördes i andan att bättre förkroppsliga och tillämpa maoismen, både i föreningens konstruktion och i vår praktik.

Kampen för maoismen i Sverige har varit lång och pågått i över 40 år. Kommunistiska Föreningen är resultatet av denna kamp och vi förstår vårt ansvar att hålla maoismens fana högt i vår del av världen. Situationen i Sverige; med den ökade repressionen, ekonomisk kris, inflation och levnadsförsämringar för proletariatet, ålägger oss stora uppgifter. Men från den nationella konferensen framgår en stor vilja att möta dessa uppgifter; att djärvt delta i proletariatets kamp och strider samt däri befästa maoismen som den svenska revolutionens ledstjärna.

Vi avslutar med att hälsa Internationella Kommunistiska Förbundet, de partier och organisationer som utgör IKF. Att vi påbörjat arbetet för att avsluta kommunisternas åratal av skingring för att istället uppnå en världomspännande enhet är en lysande utveckling. KF går nu framåt med säkra steg under marxismen-leninismen-maoismens fanor, under IKF:s fanor, för att rekonstituera Sveriges Kommunistiska Parti, organisera, politisera, mobilisera massorna och slutligen inleda folkkriget. För att störta den gamla staten och bygga socialismen fram till kommunismen!