Den 6 juni i år firade de svenska imperialisterna 500 år av den moderna svenska nationen. Mitt i de borgerliga jubelfesterna markerade Kommunistiska Föreningen sitt motstånd mot den svenska imperialismen och allt den står för, samt markerade mot de svenska imperialisternas storsatsning att ansluta sig till Nato. De svenska imperialisterna har på vägen hindrats av den reaktionära turkiska staten, som utnyttjar frågan om det svenska medlemskapet för att pressa den amerikanska imperialismen på vapenleveranser, framförallt i form av jaktflygplan. Detta tydliggör att det svenska Natomedlemskapet inte enbart stöttar imperialismen genom att stärka Natos norra flank, utan också kommer bidra till att stötta den turkiska regimens krig mot Turkiets folk, framförallt dess kamp mot kommunisterna, kombatanterna och massorna som för folkkriget i Turkiet under ledning av Turkiets Kommunistiska Parti/Marxist-Leninisterna, TKP/ML.

TKP/ML högtidliggör i år 50 år sedan deras grundare Ibrahim Kayppakaya mördades av den turkiska staten, men 50 år senare fortsätter partiet i Kayppakayas anda och fortsätter föra folkkriget framåt mot seger.

Därför markerade KF sambandet mellan kampen i Turkiet och kampen mot imperialismen, att vi inte är emot Natomedlemskap för “att bevara en falsk nordisk neutralitet” som det Nordiska uttalandet mot svenskt och finskt Natomedlemskap uttrycker det. Vi är emot Nato för att vi är emot imperialismen och reaktionen, för att ett slag mot Nato är ett slag för att störta och krossa den imperialistiska ordningen, som till sitt väsen är reaktionär, förtryckande och folkmördande. Vi är emot Nato för att vi stödjer folken i de förtryckta ländernas kamp mot de reaktionära staterna, understödda av imperialismen, som försöker krossa dem. Vi är emot Nato för att vi stödjer folkkrigen. I kampen mot imperialismen ser vi att det är världens folkkrig, i Peru, Turkiet, Indien och Filippinerna, som utgör de största anti-imperialistiska striderna i världen.

Så på denna dag av nationalromantiskt vurmande sade vi istället:

Ned med den svenska imperialismen!

Inget Natomedlemskap! Inget stöd till imperialismen!

Ned med Nato! Leve folkkriget i Turkiet! Leve TKP/ML!