Svenska maoister visade i helgen sitt motstånd mot den svenska imperialismen och markerade mot imperialisternas försök attt ansluta sig till Nato, genom att delta på en demonstration mot en svensk Nato-anslutning och till stöd för dem turkiska och kurdiska folkens kamp. Under demonstrationen fanns även det Internationella Kommunistiska Förbundets fana i demonstrationens front. En av Internationella Kommunistiska Förbundets grundare är TKP/ML som leder folkkriget i Turkiet. Demonstrationen avslutades med att kamraterna stämde upp i sång och sjöng Internationalen för deltagarna på demonstrationen.

Ned med Nato!

Krossa svenska imperialismen!

Leve TKP/ML!

Leve folkkriget i Turkiet!

Leve Internationella Kommunistiska Förbundet!