Den 7:e Oktober inledde flera organisationer på Gazaremsan ”Operation Al-Aqsa Flood” under Hamas ledning. Efter en ny våg av kränkningar och repression från den sionistiska staten ”Israel”, kom operationen som ett svar. Kommunisternas grundläggande inställning måste vara: Leve det palestinska folkets hjältemodiga motstånd! Det är rätt att göra uppror!

Alla Sveriges kommunister måste hälsa och stödja alla de aktioner och militäramanöver som genomfördes av den Palestinska Nationella Motståndet mot ockupanten. Vi kan inte ha några som helst fega resevationer när den förtryckta palestinska nationen gör rättfärdigad uppror mot den sionistiska staten. Staten ”Israel” är imperialismens gendarm i Mellanöstern, ett korporativistisk missfoster med ett militariserat samhälle vars enda syfte är att tjäna imperialismens intressen i regionen. Imperialismen använder sig av den sionistiska staten för att säkra sina ekonomis ka intressen i området, som en militärbas och för att föra fram deras ruttna ideologi. Med andra ord, imperialisterna använder ”Israel” för att säkra sina ekonomiska, militära och politiska intressen. Vi anti-imperialister motsätter oss den sionistiska staten och höjer parollen: Ned med imperialismen och dess lakejer!

Sionismen som ideologi fick mycket stöd bland de brittiska imperialisterna, som ville sätta förtryckta folk mot varandra genom att deportera sin judiska befolkning till Palestina som de tog över och kolonialiserade efter första världskriget. Propaganda om ”Israel” som ett skydd för världens judar, deras ”rätt” till att ta landet ifrån palestinierna och många andra lögner är nödvändiga för den sionistiska statens överlevnad. Den sionistiska staten vill trots alla dess brott och pågående folkmord mot Palestinas folk måla upp sig som ”Mellanösterns enda demokrati”. Detta motbevisas dock väldigt enkelt genom att enbart läsa igenom Theodor Herzls, en av sionismens grundare, skrifter där han är väldig tydlig med det sionistiska projektets koloniala natur. Ockupationen bygger på samma aparteid-bosättar modell som flera andra f.d. brittiska kolonier, likt Rhodesia, och kommer få samma öde som alla sådana som redan fallit. Den sionistiska staten är en produkt av den imperialistiska utsugningen av Palestina, därför måste vi höja parollen: Ned med sionismen! Ned med ockupationen!

För oss marxist-leninist-maoister står det klart att det fortfarande finns olösta uppgifter i den palestinska befrielsekampen. Den huvudsakliga är att det saknas ett kommunistiskt parti som kan leda kampen till fullständig befrielse, då i imperialismens epok har den nationella bourgeoisin blivit oförmögen att leda kampen till fullständig seger. Nästintill alla organisationer som idag är involverade i kampen stödjer det landsutförsäljande gränsförslaget från 1967, den så kallade ”tvåstats lösningen”. Den enda lösningen som finns är en nydemokratisk folkrepublik i Palestina, som blir ett forsterland för hela Palestinas folk, detta är omöjligt utan ett rekonstituerat Palestinas Kommunistiska Parti, ett militariserat och maoistiskt parti, som kan utveckla befrielsekampen till folkkrig för att krossa den sionistiska ockupationen och för maktens erövring i hela Palestina. Mot de inhemska förrädarna, revisionisterna, sionisterna och imperialisterna höjer vi parollen: Rekonstituera Palestinas Kommunistiska Parti! För den nydemokratiska revolutionen!