Vi, Sveriges kommunister, firade idag 130-årsdagen av Ordförande Mao Tse-tungs födelse!

Vi vill först och främst uttrycka vår hälsning och fasthållelse till vår allsmäktiga ideologi, allsmäktig därför att den är sann, marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, med Ordförande Gonzalos allmängiltiga bidrag. Vi hälsar alla kommunister runtom i världen, särskilt de organiserade i de kommunistiska partierna som leder folkkrigen i Peru, Indien, Turkiet och Filippinerna; den internationella kommunistiska rörelsen, vars högsta enhetspunkt är idag Internationella Kommunistiska Förbundet; alla världens förtryckta folk med särskild fokus på det Palestinska folket som kämpar varje dag mot den Sionistiska ockupationsmakten och folkmordsmaskinen, som beväpnas och finansieras av imperialismen, med de Svenska imperialisterna som medhjälpare.

Så till Ordförande Mao Tse-tungs biografi kan vi säga att han, född den 26 december 1893, öppnade ögonen i en värld upprörd av krigets flammor; bondeson, sju år gammal under “Boxarkriget”; studerande till lärare skulle han fylla arton när Qing imperiet störtades, tog värvning som soldat för att senare bli en stor organisatör av bönder och ungdomar i Hunan, hans fädernejord. Det Kommunistiska Partiets och arbetarnas och böndernas Röda Armés grundare; han etablerade vägen att omringa städerna från landsbygden, utvecklade folkkriget och med det proletariatets militära teori; Ny-demokratins teoretiker grundade Folkrepubliken Kina; regissör av det Stora Språnget Framåt och framdrivare av socialismens utveckling; vägledare i kampen mot Chrusjtjovs och hans anhängares nutida revisionism, anförare och befäl för den Stora Proletära Kulturrevolutionen. Dessa är milstolpar som stakar ut ett liv helt och hållet ägnat åt revolutionen. Proletariatet har i det förra århundradet tre gigantiska triumfer; två hör Ordförande Mao till och om en är tillräckligt med ära, så är två det ännu mer.

Det viktigaste med Ordförande Mao är hans bidrag till marxismens utveckling, hans upphöjande av marxismen till dess nya, tredje och överlägsna stadie, maoismen. Kampanjen att fira 130-årsdagen av Ordförandens födelse är en del av kampanjen för att sätta maoismen som kommando och befäl för den proletära världsrevolutionen.

I Sverige har denna kamp pågått ända sedan 90-talet, och behovet för ett äkta kommunistiskt parti, en maoistisk och militariserat parti har bara blivit mer och mer uppenbar. Idag har vi en regering som, likt sina föregångare, driver reaktionär politik och bevisar sig vara oförmögen att hantera den ekonomiska krisen, den sociala, ideologiska och kulturella förfall som pågår. Denna regering och dess så kallade opposition är bägge oförmögna att lösa arbetarklassens problem. Den enda lösningen är den socialistiska revolutionen. Denna revolution kan enbart genomföras under ledning av det kommunistiska partiet.

Våra uppgifter under den nuvarande perioden blir alltmer uppenbara. Vi måste fördjupa våra studier och utveckla vår praktik i enlighet med det Ordförande Mao lär oss, alltid i folkets tjänst. Ordföranden lär oss att vi aldrig får inta en kommandoinställning gentemot massorna, och för att vara lärare måste vi först och främst vara elever. Vi måste fördjupa våra band till massorna och vara ledande i deras mobilisering för att överhuvudtaget nå de enklaste politiska målen, alltid med sikte på den socialistiska revolutionen. Kampen för dagskraven är kampen för makten, då det är två sidor av samma mynt, och proletariatets främsta dagskrav är makten.

Till skillnad från alla de som vill lura och bedra massorna, har vi inga illusioner om att denna makt växer ur gevärspipan, att den socialistiska revolutionen måste ta formen av folkkrig, en väpnad resning där en klass med vapenmakt störtar en annan. Det är genom en sådan revolution arbetarklassen når sin befrielse.

Maoismen är det enda som kan leda oss på denna lysande stig, som fortsätter ända fram till kommunismen, då alla former av utsugning och förtryck sveps bort från jordens yta. Därför firar vi denna dag, inte för att enbart fira en mans födelsedag, utan för att fira ännu en steg mot proletariatets befrielse och dess uppfyllande av sin roll som historiens sista klass; för att fira utvecklingen av den proletära världsrevolutionen till nya höjder.

Vi avger vårt löfte att alltid stå på folkets sida, att alltid kämpa för den socialistiska revolutionen och att alltid kämpa för den evigt lysande kommunismen.

Därför lyfter vi följande paroller:

Leve 130-årsdagen av Ordförande Maos födelse!

Leve maoismen!

Organisera er i Kommunistiska Föreningen!

Rekonstituera Sveriges Kommunistiska Parti!