Den 26 december, två dagar efter julafton, inleddes amerikanska flygattacker som dödade en och skadade 18 personer, inklusive civila, enligt regeringen i Bagdad. Den irakiska regeringen kallade dem en ”oacceptabel attack mot irakisk suveränitet”. Attacken beordrades av president Biden. Enligt USA är det som svar mot tidigare attacker i Irak mot amerikanska baser efter som har eskalerat sedan den nationella befrielsekampen i Palestina som har utvecklats under hösten. Att det är ett legitimt försvar mot den imperialistiska ockupationen som fortfarande pågår, inte bara av Irak utan även av delar av Syrien, kan förstås inte erkännas öppet.

Den 20 mars 2003, för 20 år sedan, inleddes Operation Irakisk frihet, en invasion ledd av USA och Storbrittanien. Tre veckor efter att invasionen hade inletts var huvudstaden Bagdad erövrad och Saddam Husseins regim störtad. Men låt dig ej luras. Yankee-imperialismen har härjat i Irak långt före invasionen och tog ett stort språng redan år 1980.

1980 inleddes ett krig mellan Irak och Iran, orkestrerat av yankee-imperialismen, som spelade båda sidorna i kriget, med direkt stöd till Saddam Husseins Irak och med stöd till Iran via sin trogna bundsförvant, bosättarstaten Israel. Syftet med detta krig var 1) att störta den iranska byråkratkapitalistiska staten, 2) underkuva byråkratkapitalismen i Irak för att bygga en regional makt, Israel. Under kriget levererade yankee-imperialismen biologiska och massförstörelsevapen till Irak. Vad var USA:s uttalade syfte? Enligt utrikesministern och nobelpristagaren Henry Kissinger; ”Usa:s största intresse är att båda förlorar”. Resultatet av USA:s regisserade krig var 1 000 000 till 2 000 000 döda. Svenskt monokapital var också inblandade i detta folkmord. Det svenska bolaget Bofors AB leverade vapen till båda sidorna i kriget, via Singapore som mellanhand.

Efter den totala förstörelse som Irak utsattes för efter Irak-Iran kriget så forsatte yankee-imperialismens samarbete med Irak. Irak rådfrågade yankee-imperialisternas representanter ifall de skulle motverka en invasion av Kuwait och den amerikanske Bagdad-ambassadören, April Glaspie gav Saddam Hussein grönt ljus. Enligt Wikileaks sa ambassadören ”Vi har ingen åsikt om de arabisk-arabiska konflikterna liksom era gränstvister med Kuwait. James Baker, (utrikesminister) har instruerat vår officiella talesman att understryka att frågan inte är förknippad med Amerika.” till Saddam Hussein. 1990 invaderar Irak Kuwait och spelar rakt in i USA:s händer. Detta var precis vad USA behövde för att få det internationella samfundets tillåtelse för att inleda en attack mot Irak. 17 januari 1991 inleds Operation Ökenstorm av USA under president George H. W. Bush, far till George W. Bush som ledde yanke-imperialismen i ”kriget mot terrorn”. Trots att USA skulle ”befria” Kuwait så var det i Irak den stora delen av panoramat utspelades. Under Operation Ökenstorms första 40 dagar försöker USA slå ut Iraks flygvapen och sedan bombas Iraks infrastruktur, vattenförsörjning och elkraftverk. Under dessa 40 dagar släpper USA 80 000 ton sprängämnen över Irak vilket är mer än under hela andra världskriget. Det enda som undveks var oljeanläggningarna. Konsekvenserna av detta bombande var att enbart 3-4% av el produktionen fanns kvar jämfört med innan kriget och vattenförsörjningen gick ner till enbart 5% i jämförelse med innan kriget som då försörjde 95% av folket. Dödsantalet? 220 000 irakier.

1991-2003 inleder FN ett sanktionskrig mot Irak. Irak behöver betala skadestånd för invasionen av Kuwait med hjälp av oljeindustrin som tidigare hade fungerat som en bas i Iraks välfärd. FN skulle sätta plåster på såret för folket i Irak men deras politik sparkade istället iraks folk när de låg ner. Sanktionerna förhindrade den irakiska återuppbuggnaden efter krigsåren och resultatet var att folket dog som flugor av undernäring, epidemier som en följd av förorenat vaten och även strålning från utbrytningen av utarmat uran. Följden av FN:s sanktioner var över 1,5 miljoner döda.

Under denna tid utvecklar USA-imperialismen sin plan för att göra Irak till ett oljecenter i mellanöstern styrd av yankee-marionetter. USA-imperialismen utvecklar en bred propaganda kampanj som utmålade Saddam Hussein och Baath-partiet som en allierad till Al-Qaeda, som skulle ha bistått planerandet och utförandet av attacken den 11 september 2001 mot World Trade Center, och som en farlig fiende med massförstörelse vapen som nu skulle riktas mot Washington. Dessa påståenden var helt frånkopplade från verkligheten. FN:s vapeninspektion åkte till Irak med delegation ledd av svensken Hans Blix som kunde konstantera att Irak inte hade tillgång till massförstörelsevapen. Dessa falska påståenden var startsignalen för USA, för om Irak inte har massförstörelsevapen då kan ju USA invadera. USA och imperialismen förstår att politisk makt växer ur gevärspipan.

Den 20 mars 2003 inleddes Operation Irakisk frihet. USA och Storbrittanien invaderar Irak och efter tre veckor föll Bagdad och Saddam Hussein. USA ser till att upplösa den irakiska militären och inleder en ockupation. Yankeeockupationen upplöser Iraks armé, flotta och flygvapen och totalt 400 000 män blir arbetslösa. Under ockupationen började USA att bygga flertalet militärbaser i Irak och såg till att styra med en järnhand. Meningsmotståndare mot ockupationen grips, mördas och torteras. Baath-partiets medlemmar och sympatisörer rensas ut för att kväva motståndet, och olika militära och paramilitära styrkor får nu ansvarat att agera som polis, laglöst. I ett land där avloppsvattnet hade blandats med dricksvattnet som en följd av bombningar får barnen se döda kroppar på gatan på vägen till skolan. Den irakiska ekonomin plundrades av jänkare och de nya lagarna ser till att amerikanskt monopolkapital skall kunna förebygga all form av konkurrens. Det enda som inte privatiserades i ekonomin var oljeindutrin som skulle betala för landets återuppbyggnad. Politiskt såg USA till att finansiera grupper som stödde en ny compradorbourgoiese i Irak, som i försök att splittra folket tog olika nivåer av shiasekterism för att dölja den verkliga politiken bakom kulisserna.

Till imperialismens fängelser och arbetsläger i Irak skickades många lärare, läkare, tjänstemän, fackföreningsmän, uppsagda soldater med flera. I dessa fängelser kokade motståndsviljan. Det är även i fängelset, ur tortyrkammaren, som ISIS bildas. Enligt Iraks regering så har 17 av de 25 viktigaste ISIS-ledarna suttit i amerikanskt fängelse i Irak. Detta är det motstånd som imperialismens media gärna vill belysa fanns mot USA-imperialismen för att svartmåla araberna som reaktionära och fanatiska. Men faktum är att uttöver ISIS hade flera demokratiska massrörelser bildats i hela landet, med krav på ett fritt Irak, som destabiliserat både ockupationsmakten och dess compradora efterträdare. Med strejken och upploppet som sitt vapen har USA:s hopp om ett snabbt övertagande av Irak misslyckats. Istället har den politiska instabiliteten härjat Irak sedan 2003 och landet har befunnit sig i konstant inbördeskrig och kamp mot imperialismen. Ingenting som USA och dess allierade hoppades på har skett. Infrastrukturen funkar inte, fabrikerna funkar inte, elen funkar inte, avloppen funkar inte och viktigast av allt för monopolföretagen – oljeindustrin funkar inte. Allt på grund av USA:s konstanta bombningspolitik och folkmord som har lämnat landet utan den kompetens som behövs för att bedriva industrin och på grund av den politiska instabilitet som har skapats av det compradora styrets folkfientliga politik.

Flygattackerna den 26 december var inte de första som USA har genomfört i Irak sedan Israels folkmord på palestinierna i Gaza intensifierades under hösten. Samtidigt som en striderna utkämpas i Gaza har takten och intensiteten i sammandrabbningarna i Irak ökat, vilket visar på spridningseffekter i kampen mot yankee-imperialismen i ett land som länge har varit konfliktdrabbat just på grund av denna. Under senaste månaden riktade USA in sig på stridande som man trodde var ansvariga för dussintals attacker som utförts mot amerikanska trupper i Irak och Syrien.

Vi ser hur huvudmotsättningen i världen, den mellan imperialismen och världens förtryckta länder och nationer, utvecklas skarpare och skapare år efter år. Mellan 4,5 till 5 miljoner irakier har mördats av USA-imperialismen sedan 1980. Imperialismen, det världsomfattande bödelsystemet, gräver sin egna grav. För varje bloddroppe som spills från folket så ökar foketets medvetenet och motstånd. Ur detta motstånd måste ett proletärt ledarskap, i form av ett kommunistiskt parti återskapas för att föra kampen till seger. Världen befinner sig i den strategiska offensiven av den proletära världsrevolutioionen. Vi ser idag att detta uttrycks av att imperialismen, byråkrat och compradorkapitalismen ej kunnat bibehålla sin makt under några former i Irak och att det irakiska folket hela tiden gör uppror. Yankee-imperialismens vision om ett frimarknads-Irak med oljepengar som flödade över Atlanten överenststämmer inte längre med verkligheten. Imperialismen gräver sin egna grav. Massorna skapar historien och ingen makt kan överleva utan massornas stöd. Iraks massor behöver idag fortsätta göra uppror. Det irakiska folket befinner sig i en nationell befrielserörelse vars uppgift är att befria landet från imperialismen och dess inneboende lakejer. För detta krävs det att det irakiska proletariatet rekonstituerar sitt kommunistiska parti, som ett militariserat marxist-leninist-maoistiskt parti, som enhälligt leder folkets armé och dess enhetsfront och som enar alla klasser som utgör folket mot imperialismen och världsreaktionen, genom att inleda folkkrig med sikte på den demokratiska revolutionen som sedan bibehåller kursen mot kommunismen.

Vi säger:

Krossa imperialismen genom att utveckla de nationella befrielserörelserna som en del av den proletära världsrevolutionen!

Det är rätt att göra uppror!

Rekonstituera Iraks kommunistiska parti!