Förena er under maoismen!

Vi har agerat i enlighet med uppmaningen från det Internationella Kommunistiska Förbundet (IKF) att utföra aktioner för att fira 130 årsdagen av Ordförande Mao Zedongs födelse. Nedan ser du några av de aktioner som genomförts de senaste veckorna i enhet med kampanjen.

Internationella dagen för solidaritet med politiska fångar

Kamraterna har även uppmärksammat den internationella dagen för solidaritet med politiska fångar, 18 mars, utropad av Red Aid 1923, en organisation bildad av Komintern, tredje internationalen. Denna dag uppmärksammade kommunister, revolutionärer och demokratiska krafter i hela världen alla de politiska fångar som kämpat mot imperialismen. Imperialismens makt växer ur gevärspipan, och den behöver av nödvändighet för att försvara imperialismens, monopolkapitalismens och alla andra besuttna klassers och falska auktoriteters profiter, förmögenheter och makt, fängsla, tortera och mörda alla som hotar deras maskineri.

Kommunistiska Föreningen uppmärksammar alla de kamrater i som sitter gripna fängelser i folkkrigen i Peru, Turkiet, Indien och Filippinerna, som ger sina liv för att bygga den nya världen. Föreningen hälsar även alla fångarna i israeliska fängelser, som alla är politiska fångar från den sionistiska ockupationsstaten. Fångarna utgör en viktig del av den palestinska befrielserörelsen. Föreningen ger även hälsningar till Georges Ibrahim Abdallah, libanesisk kommunist fängslad i Franrike (han är Europas längst fängslade fånge), Dr. Ernesto Sernas García, mexikansk kommunist som arbetade som försvarsadvokat och kämpade för försvaret av ursprungsbefolkningens rätt och för en nydemokratisk revolution tillsammans med Folkets rörelse – Röd Sol och Ünal Yiğit, fängslad kämpe från Turkiet som nyligen blivit dömd till 35 år i fängelse för att ”varit medlem i en illegal organisation”. Slutligen så kräver Kommunistiska Föreningen att alla kommunistiska, revolutionära och demokratiska fångar i världen frisläpps och hedras för deras motstånd och kamp.

Ned med Nato!

Kamraterna  i Nackakommunisterna anordnade en manifestation på 25 års dagen av Nato:s bombning av Jugoslavien. På denna manifestation delades flygblad ut, banderoller hängdes upp och en Natoflagga brändes. Ni kan läsa hela rapporten här.

Nackakommunisterna skrev i sitt flygblad:

Ned med Nato!
För två veckor sedan, den 7:e mars, avslutades den nästan två år långa processen för att göra Sverige till ett medlemsland i Nato. Detta har varit kulmen, men inte slutet, av den process av ökande reaktionarisering och militarisering av den svenska staten. Hela den svenska Nato-processen har använts som ett vapen mot folket för att installera nya lagar för att inskränka de demokratiska rättigheterna vi haft i Sverige. Ett exempel på detta är den nya terroristlagstiftningen som kom för ett år sedan, där det nu är brottsligt att visa stöd till organisationer som Nato, EU och Sverige påstår vara så kallade terroristorganisationer. Dessa terrorlistor är dock helt grundade i svenska, amerikanska och andra europeiska imperialistiska intressen, där folk som gör motstånd mot imperialistiska aggressioner och förtryck klassas som terrorister.

Det är nämligen imperialismen och de förtryckta nationerna som bör vara huvuddebatten i frågan om Nato, det är inte Sverige som kommer förtryckas av denna krigsallians vi nu går in i, utan det är Sverige som nu ökar sitt förtryck mot de redan förtryckta länderna runt om i världen. Det krävs därför av oss att stödja de länder och folk som förtrycks av Natos aggressioner, det är genom folkets motstånd som imperialismen kan brännas till grunden. Nato samt den svenska imperialismen ser dessa massiva folkrörelser som växer sig större och starkare för varje dag som går och det är därför de måste öka sin militarisering, de försöker hitta större stövlar för att sparka ner folket på marken och få dem att ligga kvar där. Nackakommunisterna stödjer därmed fullt ut de som kämpar mot Natos imperialism, och vi vill ge extra utrymme för att lyfta upp folkkriget i Turkiet som är den mest utvecklade kampen i ett Natoland där folket har tagit vapen i hand under ledning av sitt kommunistiska parti, TKP/ML, för att kämpa emot det imperialistiska förtryck som Turkiet är under.

Nato har även en funktion till, som ett vapen i den interimperialistiska konflikten mellan västvärlden med USA i spetsen och den ryska imperialismen. Detta är det syfte som Natos imperialistiska länder ändå är relativt öppen med. Hotet om en rysk invasion har varit den främsta kraften för att rättfärdiga det svenska Natomedlemskapet. Spänningarna mellan Nato och Ryssland ökar för varje dag och båda parter rustar nu upp för ett eventuellt tredje världskrig. Som kommunister motsätter vi oss helt att folk ska kriga och döda andra arbetare i tjänst för sina kapitalisters och förtryckares intressen. Vi kommer aldrig att välja sida mellan två olika imperialistiska makter, varken Sverige eller Ryssland. Istället krävs det enfolklig rörelse mot all form av imperialism och förtryck mot folket. Istället för att mörda varandra i skyttegravar så måste folket i Sverige, USA, Ryssland och alla världens länder ena sig tillsammans och slå emot imperialismen. Vi vägrar kriga för någon annan än för oss själva!

NED MED NATO! NED MED IMPERIALISMEN!

Låt intifadan röja vägen för folkkriget!

Sprayaktioner har genomförts och affischer har även satts upp runt omkring i Stockholm i stöd till den nationella befrielserörelsen i Palestina och till det väpnade motståndet som kämpar i ett rättfärdigt krig mot Israel, imperialismens bastion i mellanöstern.