Torsdagen den 25 april höll Ulf Kristersson en pressträff tillsammans med Lettlands premiärminister Evika Siliņa där de meddelade att den svenska regeringen har gett försvarsmakten i uppdrag att placera en svensk bataljon på militärbasen Adazi utanför Riga. I samband med detta kommer det även att skickas bland annat stridsfordon 90, stridsvagn 122 och pansarterrängbil 360.

Detta beslut kommer i samband med att den svenska integrationsprocessen som det senaste medlemslandet i Nato avslutats dagen innan. Detta är en av de snabbaste integrationsprocesserna i Natos historia och belyser hur hungrig den svenska imperialismen är och dess vilja att försvara sina imperialistiska intressen i Baltikum.

Ulf Kristersson säger under pressträffen att placeringen av svenska soldater i Lettland kommer att gynna det svenska försvaret. Vad är det då som är så intressant för Sverige i Lettland? Nedan kommer kort fakta om svensk imperialism i Lettland.

Enligt World Bank Group uppgick Sveriges totala kapitalexport till Lettland år 2021 över 1,5 miljarder svenska kronor. Om man läser på den svenska regeringens egna hemsida så inleds det med att skryta om att delar av Lettland tidigare har varit en svensk koloni: ”Det finns starka band mellan Sverige och Lettland. Livland (mellersta delen av Lettland) tillhörde Sverige mellan 1621 och 1709”. Sedan fortsätter den svenska staten avslöja sin öppna imperialism vidare: ”Sverige har stora näringslivsintressen i Lettland. Sverige står för den största andelen av utländska direktinvesteringarna. Swedbank och SEB tillhör Lettlands största banker och ICA-ägda Rimi är ett av de största detaljhandelsföretagen. Telia och Tele2 är de största aktörerna i telekomsektorn. Södra är den största privata skogsägaren. Vidare har flera svenska företag så kallade shared services centers och backoffice-funktioner i Lettland, inte minst tack vare ett fördelaktigt löneläge.”

Totalt kontollerar SEB och Swedbank tillsammans 49% av den lettiska bankmarknaden. Sju av de tio största skogsägarna i Lettland är svenska företag, bland annat Södra skogsägarna som äger drygt 125 000 hektar samt Ikea som äger 90 000 hektar efter att de förvärvade det norska bolaget Forans hela skogsinnehav i Lettland.

Det är dock inte endast Lettland där svensk imperialistisk utsugning kan hittas, den dominerar nämligen hela Baltikum. Även i Estland och Litauen är bland annat Ikea en stor utsugare inom skogsindustrin där de äger 20 000 hektar, eller 33%, av all skog i Litauen och 10 000 hektar i Estland. I Estland kontrollerar SEB och Swedbank hela 65% av bankmarknaden där Swedbank är det mest lönsamma företaget i hela landet med en årlig vinst på runt 2 miljarder svenska kronor, SEB kommer på tredje plats i lönsamhet. Även i Litauen kontrollerar dessa storbanker 59% av marknaden. 24% av Estlands BNP utgörs av svenska investeringar. Ett dotterbolag till det svenska företaget Ericsson är det företag med störst omsättning i Estland och det företag med sjätte störst omsättning är ett dotterbolag till Ica-gruppen.

Intresset är tydligt när statsministern talar om att placera svensk militär i Lettland, försvarandet av den svenska imperialismen i Baltikum. Svenska kommunister måste ta ett tydligt ställningstagande i frågan om Baltikum. Sverige är en av de största imperialisterna som, i sammansvärjning och tvist tillsammans med de tyska och nordamerikanska imperialisterna, förtrycker och exploaterar de baltiska folken, dess ekonomi och naturresurser för svenska imperialisters egna vinning.

Sverige ut ur Lettland!

Ned med svensk imperialism!