Igår inträffade omröstningar till EU-valet 2024 runt om i Europa. Kommunistiska Föreningen bedrev en linje som förespråkade en valbojkott. I och med denna har aktivister runt om i flera städer i Sverige (däribland flera Stockholmsförorter, Uppsala, Gävle, Norrköping m.fl) tagit del av denna kampanj och skickat in bilder från aktioner. Det har delats ut flygblad inför valet och under valdagen samt har affischer satts upp i områden där vallokaler är.

Nedan är texten från flygbladet.

Den 9 juni är valet till EU-parlamentet. Kommunistiska föreningens paroll inför detta val är Legitimera inte imperialismen Bojkotta EU-valet. Denna paroll och linje innebär följande:

Den Europeiska Unionen är ett imperialistiskt block. Det vill säga en sammanslutning utav imperialistiska stater i Europa. EU är ämnat för att tjäna den europeiska imperialismens intressen ekonomiska såväl som militära. Vi ser detta tydligt i hur EU-stater tjänar på försäljningen av vapen till Israel som används emot det palestinska folkets heroiska kamp för land och självbestämmande.

Ett starkt EU betyder sämre arbetsvillkor för det arbetande folken i Europa. Se till den senaste tidens kravaller som Europas bönder har rest som svar mot den utarmande jordbrukspolitik som förs av EU-imperialismen, som även bekostas av fattigare bönder i Afrika och Asien.

Endast med upproret kan vi få igenom de krav som vi kräver för bättre levnadsvillkor och stå emot den utsugning som imperialismen utsätter oss för. Detta motstånd kan ej ske genom att rösta i EU-valet.

Att rösta och skänka legitimitet till EU är att skänka legitimitet till imperialism och krig. Att stå emot världens förtryckta folk och att ge sitt stöd till utplundringen av Afrika, Israels folkmord på det palestinska folket och fler grymheter än som går att räkna. Din röst på olika partier eller kandidater har inte något betydelse för att stoppa detta, hur mycket politikerna än gärna ljuger om denna sak. Ge inte ditt stöd till detta korrupta system och välj istället att bojkotta det i sin helhet.

Rösta inte i EU-valet den 9 juni.

Kontakta oss via Kommunisten.nu

Några bilder som tillkommit redaktionen.

Affisch och väggtidning vid samtliga vallokaler i Gävle och flera platser i Sandviken.