Inga NATO-soldater på svensk mark!

Den 26 maj skall riksdagen rösta om ett avtal med NATO som innebär att Nato kan stationera soldater, kärnvapen och bygga baser i Sverige. Trupperna kommer lyda under Natos högkvarter och kan användas i krig mot Ryssland. Politikerna i riksdagen är på väg att ta ytterliggare ett steg på en väg som är mycket farlig för oss här i Sverige.

Folket i Sverige har knappast något intresse av att kärnvapen riktade mot Ryssland kan placeras här. Även ett begränsat kärnvapenkrig kommer leda till utplåning av en stor del av befolkningen i det drabbade området och skadorna på miljön kommer leda till svält död för ett par miljarder människor på jorden.

För att motivera ett närmande till NATO påstår anhängarna att Ryssland utgör ett hot mot Sverige. Ryssland är en imperialistisk stormakt men faktum är att Rysslands militärbudget bara är en bråkdel av NATO-ländernas och landet kan inte på något sätt mäta sig med NATO-ländernas militära styrka.

NATO är inte som det påstås en fredsallians utan en krigsallians och NATO-länderna med USA i spetsen har de senaste decennierna fört krig, direkt eller genom ombud, i en lång rad länder med miljoner döda som följd. Krigen i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Ukraina, Somalia med flera länder har lett till enorm förödelse. Varje krig motiveras med ett eller annat svepskäl men de är likväl klassiska kolonialkrig som i grunden förs för ökad makt och rikedom.

Sverige som i praktiken inte varit alliansfritt har inom NATO kallats för “vår hemliga medlem”. Allt sedan NATO bildades 1949 har Sverige haft ett mycket nära samarbete med NATO. Ledande politiker har mörkat och ljugit om detta under lång tid. Men det nya avtalet är ett förvärrande av situationen och stärker banden till NATO kraftigt. Neutraliteten skulle hålla oss undan kriget har det hetat men Sverige är på väg och ta ett sista stort steg (före fullt NATO-medlemskap) så att NATO direkt kan föra krig mot Ryssland från svenskt territorium. Ryssland och USA strider som bekant nu mer eller mindre direkt mot varandra i Syrien. Om ett storkrig bryter ut, kan vi inte tillåta att detta kan föras med Sverige som bas.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här