Finns det en motsättning mellan nationalister och globalister?

Den fascististiska strömningen i Europa och nordamerika använder frekvent begreppsparen globalister och nationalister. Detta tankesätt har blivit accepterat bland kapitalistklassens medier [4] och blir så även allt mer hos befolkningen i Sverige. Användningen av GAL-TAN-skalan används numera som ett komplement till höger-vänster-skalan (GAL ung. globalister, TAN ung. nationalister). Det påstås det alltså finnas en sådan motsättning i politiken. Men finns det en sådan motsättning i verkligheten?

För det första kan vi konstatera att samhället delar sig i klasser. Klassindelningen handlar som bekant om vilka roller vi har i det ekonomiska systemet (t.ex. kapitalister och arbetare). Bakom varje politisk riktning döljer sig den ena eller andra klassens intressen. Hela föreställningen om att den stora motsättningen inom politiken idag går mellan nationalister och globalister döljer just detta och det blir som ett politiskt “alternativ” till motsättningen arbetare och kapitalister för massorna.

“Det är globalisternas fel att allt blir sämre om bara nationalisterna kunde rädda oss!”, så tänker allt fler idag. Förr tänkte många: “Det är kapitalisternas fel att allt blir sämre om bara arbetarklassen (och dess parti) kunde rädda oss”.

En vanlig definition av “globalist” brukar ungefär vara en person som anser att alla gränser och nationer bör upplösas vilket resulterar i en enda “världsregering”. Finns det några “globalister” som förespråkar detta? Ja säkert finns det någon enstaka dåre men poängen är att kapitalister (även de mäktigaste) i högsta grad är nationella i den meningen att de är kopplade till ett specifikt lands statsmaskineri och inte alls är “globala”. Här är några personer som ofta påstås vara “globalister” av fascister.

George Soros (finanskapitalist med huvudkontor i New York, förkämpe för USA:s intressen, har kämpat för att öppna upp östeuropa för USA:s finanskapital [1], av judisk härkomst vilket fascisterna naturligtvis spelar på)

Henry Kissinger (utrikesminister i USA och nationell säkerhetsrådgivare bl.a. under vietnamkriget, försvarare av USA:s imperium)

Angela Merkel (Tysklands förbundskansler sedan 2005 och har enligt kritiker stärkt Tysklands inflytande i EU [2])

Jean-Claude Juncker (Är från minimala Luxemburg på gränsen mellan Tyskland och Frankrike vilket är passande från en person som måste jämka ihop de mäktigaste makternas intressen i EU)

Jeremy Corbyn (Den här frasradikala “globalisten” är som bekant partiordförande för Labour och vill lämna NATO och är ordförande för ett parti som skryter med att de spenderar mer på militären än de konservativa. De skriver i sitt partiprogram att de vill förnya Storbritanniens kärnvapenarsenal och satsa på militärindustrin [3]).

Alltså, det finns ingen motsättning mellan globalister och nationalister i verkligheten. Det är en fascistisk konspirationsteori som är skapad av politiska skäl för att sprida en dimma över den i högsta grad verkliga huvudmotsättningen i de imperialistiska länderna dvs. arbetarklass – kaptialistklass (aka proletariat – bourgeoise). “Globalisterna” blir syndabockar som för den politik som kapitalistklassen har drivit genom sina partier (i Sverige alla riksdagspartier) under decennier.

  1. http://dissidentvoice.org/Dec2004/Blum1220.htm
  2. https://inhomelandsecurity.com/germany-european-union/
  3. https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/labour-manifesto-2017.pdf
  4. “Grön, Alternativ, Libertär” och TAN, nedåt, står för “Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk”
    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/vanster-och-hogerskalan-haller-pa-att-spela-ut-sin-roll-i-stallet-stalls-globalister-mot-nationalister https://sv.wikipedia.org/wiki/GAL%E2%80%93TAN
    https://www.svt.se/special/hur-lika-ar-kandidaterna-sina-partier/
LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här