Denna affisch kommer att sättas upp i Stockholm och annorstädes i sommar.