Affisch: Bygg upp ett revolutionärt kommunistiskt parti

6 KOMMENTARER

 1. Tydlighet med organisationens politik är grundläggande. Om man börjar tumma på det befinner man sig snart på ett sluttande plan på vägen mot revisionism och reformism för att till slut hamna där det gamla DU (Demokratisk ungdom, gamla SKPs ungdomsförbund) hamnade till slut; i make up kurser för unga flickor och modellbåtsbyggen för pojkar.

  • Det måste väl finnas en mellan grund? När gamla SKP fortfarande var revolutionärt förstod man ju fortfarande att det är kampen som lägger grunden för att bygga partiet, man måste organisera driftceller och områdesceller. Finns gamla organiserings manualer att läsa från gamla SKP där de tydligt lägger upp vad rollen är av saker som affischer som en del av organiseringen, och inte var det tomma uppmaningar till att bygga ett parti på rätt doktrin riktat till “revolutionära och progressiva personer”. Man ska tala klar språk, det innebär inte att man undviker att kalla sig kommunist, det betyder att man undviker sekt-byggande.

   Sen skulle jag argumentera att SKPs vändning mot reformism började redan efter andra världskriget när man antog socialdemokraternas efterkrigsprogram som sitt handlingsprogram för att försöka “radikalisera kraven”. Demokratisk ungdom var väl bara ett rätt desperat försök att göra ungdomsförbundet till en massorganisation.

   • SKP:s var ju känt för alla så de behövde knappast informera folk om sin existens. Vi har andra förutsättningar. Ett annat läge betyder andra affischer. Många använder ordet sekt slarvigt. Sekterism är att avskilja sig från massorna. Det gör inte vi i det praktiska arbetet men det gör däremot många reformister som på ytan har en “bred” inriktning.

    • Att vara isolerad från massorna är resultatet av sekterism men är inte själva sekterismen. Karl Marx definierade sekterism att man rättfärdigar existensen av sin organisation genom trosbekännelser(“vi är den sanna kontinuiteten med Fjärde Internationalen”, “vi följer den högsta formen av Marxismen”, etc) istället för att grunda sig på att vara en del av klass rörelsen och verkligen kunna representera arbetarklassen. Det är något jag tycker en bör ha i åtanke när en letar kader.

 2. Vem är det egentligen denna affisch ska tilltala? Jag har sett folk ur maoist grupper som Präriebrand försvara sin propaganda utåt genom att säga att det är till för att värva de som redan är vänster men inte ännu maoister/kommunister och därför är det mer okej att det är mer “avancerat”. Men är inte det en rätt small grupp att rikta in sig på och ofta medelklass(om vi ska vara krassa)? I en annan text vill jag minnas att ni sa att den främsta gruppen som organisering bör rikta in sig på är industriella arbetare men detta ger väl inte arbetare större klarhet i kampen?

  • Denna affisch ska tilltala revolutionära och progressiva personer som vi hoppas vill vara med i uppbygget. Föreningen är relativt okänd. Hur många känner ens till vår viktigaste målsättning just nu? Hur ska vi ens få med folk i projektet att bygga ett nytt parti om de inte vet om att det pågår?

   Om vi tillåter oss att vara krassa så blir konsekvensen av ditt resonemang att man aldrig ska ta upp de stora frågorna som rör revolution och partibygge. Eller? Vi arbetar för att alla medlemmar ska vara aktiva i lokalt massarbete i bostadsområdet eller på arbetsplatsen. Det är främst där vi driver dagskravskampen. Föreningen måste ta upp de stora frågorna.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här