En grupp kamrater genomförde nyligen en protest utanför Brasiliens ambassad mot den fascistoida regeringens angrepp på arbetar- och bonderörelsen samt militariseringen av Amazonas och förstörelsen av regnskogen.