Välj en sida

De fyra folkkrigen som pågår i världen är en viktig inspirationskälla för världens kommunister. Kamrater i fyra olika städer gjorde i år vars en banderoll som en hyllning till vars ett folkkrig. Kamraterna i Göteborg hängde upp sin banderoll i centrala Göteborg. I Uppsala hängdes banderollen upp över en vältrafikerad cykelled. I Eskilstuna hängdes banderollen upp i ett proletärt bostadsområde. I Stockholm deltog kamrater på en protest mot den indiska regeringens krig mot folket.