Några kamrater slog idag ett slag för en proletär kvinnorörelse som driver arbetarkvinnors krav. En verklig proletär kvinnorörelse står i motsatsställning till den borgerliga kvinnorörelsen som vill ena alla kvinnor i samma rörelse och som ser männen i allmänhet som huvudfienden. Den borgerliga feminismen måste ses som en ideologisk motståndare av alla som vill se…

KFML/SKP:s partistyrelse skrev 1977 en resolution i kvinnofrågan som är läsvärd. Grundlinjen är att försöka bygga upp klassbaserade kvinnogrupper lokalt med sikte på en landsomfattande proletär kvinnorörelse och ideologisk kamp mot den borgerliga feminismen som vill ena alla kvinnor i samma rörelse och som tenderar att se männen i allmänhet som huvudfienden. view full post…

Det amerikanska utrikesdepartentet skriver att det nu råder en “regional humanitär kris” i Venezuela och lägger fram en lång lista med exempel på hur dåligt läget är. Kan krisen möjligen ha någon koppling till de omfattande sanktioner som också finns listade på utrikesdepartementets hemsida? view full post »

Skicka ett mejl om du vill ha några (kommunisten@riseup.net). “Krossa fascismen”-klistermärket har som synes två röda fanor som det ursprungliga Antifaschistische Aktion hade. Antifaschistische Aktion bildades av KPD 1932. view full post »

Ett par hundra personer samlades idag på Sergels torg och lyssnade på några talare olika talare. Därefter gick man ner mot Kungsträdgården och vidare till Mynttorget. En bra start på en begynnande rörelse. Nästa gång siktar vi på lite mer franska “känslor”. view full post »