Ett par hundra personer, bl.a. en kvinna med dreads som heilade, två killar med “Make America Great again”-kepsar och Trump-flaggor, en kille med nazi-örn på skinnjackan, en svart kille med AFS-keps, en nazist med “Ultima Thule”-hoodie samlades förra lördagen på Medborgarplatsen i Stockholm. view full post »

I stadsdelen Husby så har någon eller några dragit ner nästan alla våra affischer efter två olika affischeringar. I en näraliggande stadsdel sitter dock de flesta affischer kvar orörda. För att försvåra för marodörerna (vi hade t.ex. en dust med vänsterpartister i Husby inför riksdagsvalet) så har vi nu affischerat lite högre upp.

Boende i hela Stockholm samlades i helgen till möte för att dra upp riktlinjerna i kampen mot utförsäljningar av bostäder som ägs av de ”allmännyttiga” bostadsbolagen. Kampviljan är hög och lokala grupper jobbar nu i alla stadsdelar som är berörda. view full post »

Några kamrater slog idag ett slag för en proletär kvinnorörelse som driver arbetarkvinnors krav. En verklig proletär kvinnorörelse står i motsatsställning till den borgerliga kvinnorörelsen som vill ena alla kvinnor i samma rörelse och som ser männen i allmänhet som huvudfienden. Den borgerliga feminismen måste ses som en ideologisk motståndare av alla som vill se…

KFML/SKP:s partistyrelse skrev 1977 en resolution i kvinnofrågan som är läsvärd. Grundlinjen är att försöka bygga upp klassbaserade kvinnogrupper lokalt med sikte på en landsomfattande proletär kvinnorörelse och ideologisk kamp mot den borgerliga feminismen som vill ena alla kvinnor i samma rörelse och som tenderar att se männen i allmänhet som huvudfienden. view full post…

Det amerikanska utrikesdepartentet skriver att det nu råder en “regional humanitär kris” i Venezuela och lägger fram en lång lista med exempel på hur dåligt läget är. Kan krisen möjligen ha någon koppling till de omfattande sanktioner som också finns listade på utrikesdepartementets hemsida? view full post »