Vad är masslinjen och hur tillämpar vi den?

En medlem i Black Panther Party tillämpar masslinjen med barn och inhämtar nya idéer för revolutionär kamp.

Bör kommunisterna idag främst lägga vikt vid att sprida information om organisationen och studera klassiker? Nej, kommunisternas uppgift är främst att tillämpa masslinjen och att leva med (val av bostadsort), arbeta med (val av yrke) och kämpa med massorna (vara drivande i masskampen). Samtidigt måste kommunisterna naturligtvis sprida propaganda och studera marxismen kollektivt men inte som någon allmän upplysningsverksamhet utan att studera för att tillämpa (vilket t.ex. görs genom att studieledaren hela tiden lyfter tillämpningsfrågor i studierna).

Om masslinjen och massperspektivet

Masslinjen är en kommunistisk ledningsmetod som tillämpas av den mest medvetna och bäst organiserade delen av massorna, dvs. det proletära partiet. Det är en metod som tillämpas om och om igen och som steg för steg, korrekt tillämpad, bidrar till att främja massorna intressen, särskilt deras viktigaste intresse inom det borgerliga samhället, nämligen att närma sig en proletär revolution.

Varje upprepning kan ses som en trestegsprocess: 1) samla massornas olika idéer; 2) bearbeta eller koncentrera dessa idéer ur marxismens perspektiv, mot bakgrund av massornas långsiktiga intressen (kommunismen) vilket massorna själva ofta bara vagt uppfattar och mot bakgrund av en vetenskaplig analys av den objektiva situationen; och 3) återföra dessa koncentrerade idéer till massorna i form av en politisk linje som faktiskt främjar masskampen med sikte på revolutionen. Eftersom masslinjen börjar med massornas olika idéer och att man återför de koncentrerade idéerna till massorna är den också känd som metoden för ”från massorna, till massorna”.

Ett massperspektiv är en syn på massorna vars utgångspunkt är följande: 1) Att massorna skapar historien och att revolutionen bara kan göras av massorna själva; 2) Att massorna måste komma till insikt om att revolutionen är nödvändig genom sin egen erfarenhet och kamp; och 3) Att det proletära partiet måste sammansmälta med massorna i de befintliga kamperna, föra in revolutionärt medvetande in i dessa kamper och leda dem på ett sätt som leder massorna allt närmare revolutionen. Ett massperspektiv bygger på den grundläggande marxistiska uppfattningen att en revolution måste göras av revolutionär klass, att en revolutionär klass måste utvecklas från en icke-revolutionär klass till en revolutionär klass och att massorna förändras från det ena till det andra genom sin egen revolutionära praktik.

Förhållandet mellan masslinjen och massperspektivet är helt enkelt så att bara de med ett massperspektiv kommer fullt ut att se behovet av masslinjen. Det är fullt möjligt att ha vissa insikter i masslinjemetoden men ändå misslyckas med att ge den någon verklig uppmärksamhet på grund av ett svagt massperspektiv. Å andra sidan är det också möjligt att ha ett massperspektiv och fortfarande vara mer eller mindre okunnig om den praktiska tillämpningen av masslinjen.

Masslinjen och massperspektivet bör ses som intimt besläktade, som integrerade aspekter av den marxistiska inställningen till massorna och revolutionen.

En dialektisk relation mellan studier/propaganda och massarbete

En organisation måste hantera denna motsättning i organisationens olika utvecklingsfaser. Man kan lägga vikt vid den ena eller den andra sidan i olika utvecklingsfaser men ingendera får glömmas bort.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net