Uttalande om Corona-krisen

Coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser slår nu med kraft mot arbetare och bönder över hela jorden. Den kapitalistiska krisen har fördjupats på ett dramatiskt sätt. Konsekvenserna är omfattande i de imperialistiska länderna men kommer bli långt mer förödande för jordens fattiga som lever i länder med bristfällig och orättvist fördelad sjukvård. Situationen i Gaza kan bli katastrofal liksom bland flyktingar som lever under svåra förhållanden i Grekland, Bangladesh, Jemen och Syrien.

Arbetarklassen i Sverige drabbas nu hårt av sjukdom, ekonomisk nedgång och arbetslöshet. Corona-pandemin har utlöst en djup kris i det kapitalistiska systemet. Det är de fattigaste i Sverige som drabbas hårdast både av sjukdomen och dess ekonomiska konsekvenser. I Stockholm kommer en stor del av dödsoffren från Järva-området. Fattiga och nyanlända lever trångt i miljonområdena och i bostadsbaracker och är därmed extra utsatta för smitta.

Den svenska regeringen har i inledningen agerat mycket kraftlöst mot Coronaepidemin. Istället för att värna folkhälsan har man spelat ner riskerna med pandemin och slagit vakt om storbolagens tillgång på arbetskraft, de öppna gränserna och rika människors rätt att ha fjällsemestrar och afterski.

Arbetarklassen kan inte ”jobba hemma” utan förväntas ta sig till arbetet i överfylld kollektivtrafik. Sjukvårdsarbetare tvingas arbeta med smittade utan riktig sjukvårdsutrustning och dödstalen bland sjukvårdpersonal i Italien är höga.

De allra fattigaste delarna i arbetarklassen, ”gig-arbetare”, tillfälligt anställda och vikarier ställs nu utan försörjning i en förfärande takt, och de flesta av dem saknar ekonomiska skyddsnät. Arbetslösheten i industrin är på väg att skjuta i höjden på grund av att de globala leveranskedjorna har kollapsat.

Sveriges beredskap är dålig. Sedan EU-inträdet har all civil beredskap rustats ner och det är nu en stor brist på skyddsutrustning, handdesinfektion, och andra livsnödvändiga artiklar inom sjukvård och hemtjänst. Staten och regionerna har urholkat sjukvårdssystemet och det finns en stor brist på kapacitet att möta pandemin.

Många regeringar tar Corona-pandemin som intäkt för att rulla tillbaka arbetarklassens demokratiska landvinningar och i många länder stärker kapitalet sin makt och inskränker yttrandefrihet och pressfrihet.

Kommunistiska föreningen uppmanar alla att ta strid för att försvara arbetarklassens intressen i den djupa ekonomiska kris som följer på Corona-pandemin. Stat och kommuner lägger miljarder för att rädda kapitalistiska företag samtidigt som arbetarklassen drabbas av arbetslöshet, fattigdom och vräkningar. Arbetarklassen behöver mobilisera och slå tillbaka. Krisens bördor måste bäras av kapitalet.

FÖRSVARA ARBETARKLASSENS INTRESSEN!
Skyddsutrustning till all personal i sjukvård och hemtjänst!
Stoppa alla vräkningar!
Hyresfria månader!
Töm alla bostadsbaracker! – riktiga boenden för de nyanlända!
A-kassa till alla!

2020-04-07 Kommunistiska Föreningen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net