Bostadsbidragen sänks

Bostadsbidragen sänks

Efter nyår kommer bostadsbidragen att sänkas. 120 000 hushåll drabbas då Coronatillägget tas bort. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) gjorde stor affär av sitt beslut att införa en höjning av bostadsbidraget i maj 2020. ”För en barnfamilj som lever på små...
Föreningens alkoholpolitik

Föreningens alkoholpolitik

Inom Kommunistiska Föreningen har det under en tid pågått en diskussion om alkoholens roll i det politiska arbetet. Föreningen har nu slagit fast en riktlinje som publiceras här. Historiskt har arbetarrörelsen haft en mycket restriktiv inställning till alkohol. Under...
Hur rika är de rika i Sverige?

Hur rika är de rika i Sverige?

I det följande återges vissa enkla fakta om finanskapitalet i Sverige baserat på Klass i Sverige Omjämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet, som nyligen utgavs av Arkiv förlag. Dollarmiljardärer per 10 miljoner invånare 2017[1] Schweiz  45 Sverige 32...