Välj en sida
Om marxismen-leninismen-maoismen

Om marxismen-leninismen-maoismen

Kommunistiska Föreningen utger här en nyöversättning av Om marxismen-leninismen.maoismen, som utvavs av Perus Kommunistiska Parti 1988.   Om marxismen-leninismen-maoismen Det internationella proletariatets ideologi antog i klasskampens smältdegel marxismens form....
Nationell Aktionsdag 25:e November

Nationell Aktionsdag 25:e November

25:e november genomförde Kommunistiska Föreningen en nationell aktionsdag för att markera den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Föreningen spred parollen ”Krossa det patriarkala våldet mot världens förtryckta kvinnor!” med...