Nationell Aktionsdag 25:e November

Nationell Aktionsdag 25:e November

25:e november genomförde Kommunistiska Föreningen en nationell aktionsdag för att markera den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Föreningen spred parollen ”Krossa det patriarkala våldet mot världens förtryckta kvinnor!” med...
Komintern: Krigsfaran och kommunisternas uppgifter

Komintern: Krigsfaran och kommunisternas uppgifter

Från Kominterns sjätte kongress (1928), beslut och resolutioner Den hotande imperialistiska krigsfaran § 1. Tio år efter det imperialistiska världskriget ingår de imperialistiska stormakterna en pakt till utdömande av kriget, de talar om avrustning, de söker,...