Nationell Aktionsdag 25:e November

Nationell Aktionsdag 25:e November

25:e november genomförde Kommunistiska Föreningen en nationell aktionsdag för att markera den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Föreningen spred parollen ”Krossa det patriarkala våldet mot världens förtryckta kvinnor!” med...
2:a maoistiska enhetskonferensen

2:a maoistiska enhetskonferensen

Leve den andra svenska maoistiska enhetskonferensen! Hösten 2022 samlades Kommunistiska Föreningen till sin andra Enhetskonferens. En konferens av yttersta vikt för att försvara marxismen-leninismen-maoismen som föreningens vägledande ideologi gentemot attacker från...

Korrigera partiets arbetsstil

Den 1 februari 1942   [Detta tal hölls då Kinas kommunistiska partis Centralkommittés Partiskola öppnades.] Partiskolan öppnas i dag och jag önskar den all framgång. Jag skulle vilja säga något om problemet med arbetsstilen i vårt parti. Varför måste det finnas...