Välj en sida
Om marxismen-leninismen-maoismen

Om marxismen-leninismen-maoismen

Kommunistiska Föreningen utger här en nyöversättning av Om marxismen-leninismen.maoismen, som utvavs av Perus Kommunistiska Parti 1988.   Om marxismen-leninismen-maoismen Det internationella proletariatets ideologi antog i klasskampens smältdegel marxismens form....