Välj en sida

Detta handlingsprogram anger de närliggande kampuppgifter, vilka kommunisterna ställer för att mobilisera arbetarklassen och dess fackliga organisationer till kamp. Därför ställer vi huvudparollerna ”Gör facket till en kamporganisation – Enhet på klasskampens grund!” och ”Högre lön på profitens bekostnad!” Ett handlingsprogram inskränker sig aldrig till att enbart ställa krav som är garanterat genomförbara. Detta vore ren reformism. Kraven ska också ange en anfallsriktning och påvisa vad som eftersträvansvärt för arbetarklassen.

Situationen idag skiljer sig också från den senaste strejkvågen i Sverige 1969 – 1975. På grund av socialdemokratins negativa inflytande inom fackförföreningsrörelsen har organisationsgraden fortsatt att sjunka.

Vi är medvetna om att det på många arbetsplatser inte finns några kämpande kollektiv och inte heller någon facklig aktivitet. På dessa arbetsplatser blir uppgiften att få igång kämpande kollektiv. En av de första uppgifterna blir på sådana arbetsplatser att snacka ihop sig om hur kampen ska utvecklas. För oss är ”facket” de kämpande lokala kollektiven och inte LO-byråkratin som har ställt sig som uppgift att motverka uppkomsten av en kämpande rörelse på arbetsplatserna.

Samtidigt begränsar kommunisterna inte sin verksamhet till att enbart arbeta inom fackföreningarna utan stöder varje rättfärdig spontan strejk, som idag är olaglig i Sverige, propagandistiskt, ekonomiskt och genom att organisera stödkommittéer.

 1. Gör facket till en kamporganisation- Enhet på klasskampens grund
 • Fri lokal strejkrätt
 • Alla viktiga beslut ska tas av medlemmarna
 • Avtalen ut på beslutande omröstning
 • Ombudsmännen ska väljas direkt lokalt av medlemmarna för viss tid och vara avsättbara under pågående mandatperiod
 • Ombudsmän och andra förtroendevalda ska ha samma genomsnittslön som de medlemmar de har att företräda
 • Nej till partssammansatta organ
 • Fackföreningsmöten på betald arbetstid
 • Nej till att kapitalet ska betala fackföreningsavgiften
 • Fackföreningsavgiften ska vara avdragsgill
 • Sätt igång facklig aktivitet och bygg upp kämpande kollektiv
 1. Kamp mot den antifackliga lagstiftningen
 • Stoppa försämringarna av LAS
 • Bort med strejkskadeståndet ur MBL
 • Bort med avskedsparagrafen ur MBL och LAS
 • Bort med de bestämmelser i MBL och fredspliktslagen som tvingar facket att agera mot strejker
 • Bort med solidaritetsförbudet i MBL
 • Bort med arbetsköparnas lockouträtt
 1. Lönekamp
 • Högre lön på profitens bekostnad
 • Lika lön för lika arbete
 • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön
 • Stoppa lönedumpningen – ingen ska arbeta under gällande minimiavtal
 • Kamp mot arbetslösheten – höj arbetslöshetsersättningen till 90 procent
 1. Internationell solidaritet
 • Solidaritet med alla arbetare, folk och lände som kämpa mot utsugning, utplundring och förtryck
 • Enhet mellan svenska och utländska arbetare
 • Sverige ut ur EU