Kommunistiska föreningen hälsade årets 1 maj med stor kampvilja och glädje. Under dagen genomfördes ett antal aktioner för att markera vår kamp för enhet under maoismen samt för att på maoismens grunder rekonstituera, återskapa, Sveriges Kommunistiska Parti. Detta genom en demonstration i en Stockholms proletära förorter, spridning av vårt material bland revolutionärt sinnande samt en minnesstund på morgonen till kamrat Set Perssons heder och ära.

Vi beslutade att hedra kamrat Set Persson denna 1 maj för att markera vår respekt gentemot en av Sveriges Kommunistiska Parti och det svenska proletariatets hjältar, som förde beslutsam kamp för massorna samt mot revisionismen som tog över det gamla SKP. Tal markerade vikten av att försvara den proletära ideologin, idag marxismen-leninismen-maoismen, samt att gå framåt i vår kamp för att rekonstituera SKP.

Minnesstunden för kamrat Set Persson

KF:s demonstration genomfördes i en proletär förort i södra Stockholm. Demonstrationen och efterföljande manifestation spred IKF:s internationella paroll ”Förena er under maoismen!” och parollen ”Fram för rekonsitutionen av Sveriges Kommunistiska Parti!” Väl på plats talade kamrater om imperialismens kris, repressionen i svenska förorter, den ekonomiska krisen som vältras över på proletariatets axlar medan de svenska imperialisterna ännu ett år gör rekordvinster. KF talade om organisering, kamp och den socialistiska revolutionen som den enda vägen ut ur krisen.

Slutligen skickar Kommunistiska föreningen en röd och levande klasshälsning till sina systerpartier och organisationer inom Internationella Kommunistiska Förbundet, till de kämpande massorna i de förtyckta som de imperialistiska länderna samt till kommunisterna, kombatanterna och massorna i de lysande strider som visar vägen ut ur imperialismens kris – Folkkrigen i Peru, Indien, Filippinerna och Turkiet.

Leve 1 maj!

Kommunistiska Föreningens demonstration 1 maj 2023