Den 6:e februari rapporterade Nyhetsbyrån Järva att hyresvärden Victoriahem har skickat ut ett hotfullt brev till hyresgäster i Tensta, västra Stockholm, om att hyresgästerna framöver kommer krävas att betala för vatten de förbrukar varje månad. I samma brev hotade Victoriahem sina hyresgäster om att skicka kronofogden på dem om de vägrar släppa in hyresvärden för att göra installationerna för denna omställning.

Som svar på detta genomförde aktivister en målningsaktion vid Lättingebacken i Tensta, där de som fick det hotfulla brevet bor. Under aktionens gång möttes aktivisterna av hyresgäster i området som visade sitt stöd genom att heja på.

Denna nya attack mot förortens hyresgäster är en fortsättning av en lång rad av attacker som Victoriahem har genomfört de senaste åren. Victoriahem driver kampanjer för att gentrifiera Stockholms förorter och försämra förhållandena i bostäderna de äger. Samtidigt chockhöjer de ständigt hyran varje år. År 2023 var Victoriahem med på listan som en av Sveriges värsta hyresvärdar.

Detta nya krav på att hyresgästerna ska betala för vatten är ett beslut som har tagits tillsammans med Hyresgästsföreningen. Detta visar på vilka förrädare och klassamarbetare HGF är och deras totala avsaknad till stöd till och från hyesgästerna. Som en motpol till detta klassamarbete så finns Ort till Ort, en alternativ hyresgästsorganisation som ställer sig emot samarbete med hyresvärdarna. I Husby bedriver de en kampanj sedan fyra år tillbaka mot Victoriahem för att expropriera dem från området. På senaste tiden har det bedrivits blockader mot Victoriahem där de svarat med att försöka kasta ut hyresgästerna, trots detta kämpar dem vidare mot denna slumvärd som är Victoriahem.

Vi lyfter parollerna:

Vatten ska vara gratis!

Victoriahem ut ur Tensta!

Stöd hyresgästernas kamp!