Kommunistiska Föreningens 1 maj uttalande:

Kommunistiska Föreningen firar i år arbetarklassens högtidsdag fast beslutna att fortsätta kampen för att bygga och återskapa Sveriges Kommunistiska Parti! Varför, jo av den enkla anledningen att kapitalismen, nu i sitt imperialistiska stadium, inte kan fortsätta längre. Imperialismen skapar elände, stress, misär och hunger på vår jord och Sverige är ett imperialistiskt land som fungerar som en parasit på världens folk, inklusive det egna. Med en usel regering baserad på rasism och kärlek till överklassen faller landet djupare ner i den kris som tagit sin början. Detta kommer leda till försämringar och att de längst ner i samhället måste bära bördan för att de rikaste ska kunna leva i överflöd. Varje krona du får i löneökning äts upp av den så kallade inflationen som bara är en ökning av utsugning av mervärde på lönearbete, av matjättarnas prishöjning (ICA rånar dig mer effektivt än någon ficktjuv), och av hyresmogulernas chockhyror på fem till femton procent! Av SMS-låneockrarna som tillåts berika sig på sammansvärjning och tvist med storbankerna och rövarkungarna på Riksbanken som bara höjer räntan och övriga kostnader för livets nödtorft.

Arbetarklassen måste därför agera. Det kan den inte göra utan att ha en plan och den måste vara storslagen och ha som mål att gripa makten och göra slut på utsugarväldet. Det är inte lätt att smida denna plan då falska ledare och revisionister sjunger med i samma kör som borgarklassen och påtvingar folket sin borgerliga ideologi, som tar sig värre och värre uttryck för varje dag med krigshets, patriotism av hitlertyp och ett försök att försvara alla sina onda dåd med att skylla på ryssen. Således behöver arbetarklassen själva smida sitt vapen, sitt Parti och det måste vägledas av den mest avancerade proletära ideologin som finns, marxismen-leninismen-maoismen och med Ordförande Gonzalos bidrag till denna. När klassen gör så kan den bygga den organisation som förmår mer än att förse oss med vår karta och kompass, den kan även leda vägen till den socialistiska revolutionen, som idag enbart kan vara en tillämpning av proletariatets militära teori, folkkriget.

Så det som krävs är att ta sitt ansvar, förena sig, studera marxismen och den konkreta verkligheten och kämpa med alla tillbuds stående medel för mänsklighetens frigörelse, kommunismen, ett samhälle utan krig eller klasser så vi kan öppna portarna till framtiden.

Förena er under maoismen!

Återskapa Sveriges Kommunistiska Parti!

Leve Internationella Kommunistiska Förbundet!

1 maj rapport:

Kommunistiska Föreningen genomförde årets 1 maj med stor revolutionär entusiasm. Föreningen genomförde en minnesstund för att hedra Set Persson, en marsch och demonstration i en proletär förort i norra Stockholm, flygbladsutdelningar i centrala Stockholm och slutligen ett kamratskap med tal, middag och sång.

Kommunistiska Föreningen inledde 1 maj med att hedra en av den svenska arbetsklassens största kämpar, anti-revisionisten Set Persson, vid hans gravplats. Här framhävde vi behovet av att återskapa det Parti som Set Persson ledde, Sveriges Kommunistiska Parti, som en förtrupp, kampstab och krigsmaskin som förmår att leda arbetarklassen för att gripa makten och leda det svenska folket till kommunismen.

Kommunistiska Föreningen genomförde även en manifestation i en proletär förort i norra Stockholm. Under manifestationen skanderades slagord och tal hölls om den aktuella situationen och om vad som måste göras. Manifestationen möttes av en stor publik och ett flertal flygblad delades ut.