Redaktionen har fått in en rapport om aktioner som genomfördes under 8 mars, under den internationella arbetarkvinnans dag.

Bland annat har det skett flygbladsutdelning på en 8 mars demonstration, följande är texten från flygbladet:

Proletärer i alla länder förena er!

LEVE DEN INTERNATIONELLA ARBETARKVINNANS DAG!

”Kvinnorna liksom männen är reaktionärer, centrister eller revolutionärer. De kan inte som konsekvens av detta bekämpa samma strid tillsammans. I det aktuella mänskliga panoramat, skiljer klassen individerna åt mer än kön.”
– José Carlos Mariátegui, grundare av Perus kommunistiska parti

Kampen för kvinnans rätt i samhället har varit lång. Men vilka kvinnor är de kämpande kvinnorna? Vad spelar klasstillhörighet för roll för kvinnorörelsen?

 

Feminismen är i sin essens en revolutionär idé men den feministiska rörelsen påverkas av två världsåskådningar: en borgerlig och en proletär. Den borgerliga är självisk och kämpar för att bevara sina privilegier som endast några få åtnjuter och kan därför ge skenet av att verka för att fler kvinnor ska bli riskkapitalister eller VD:s för företag, eftersom de vet att majoriteten av världens kvinnor aldrig kommer att närma sig en sådan position i det nuvarande systemet. De vill få oss att tro på en falsk “kvinnlig solidaritet”.

 

Däremot är den proletära verkligt revolutionär eftersom den ser kvinnors sanna potential som ledare. Det är de kämpande kvinnorna ute i samhället som alstrar riktiga ledarskapskvalitéer. När priset på mat, el och hyra höjs samtidigt som vi inte ersätts med den lön vårt arbete är värt så har vi inte råd att låta oss luras av människor som investerar i krig och som dödar våra oskyldiga kamrater och vänner världen över. Borgerliga feminister som Hillary Clinton och Ebba Busch är rasistiska krigshetsare som försöker splittra proletariatet från att kämpa tillsammans då de vet att vi är fler än dem.

 

Vårt förtryck är av dubbelkaraktär – vi förtrycks både på grund av vår klass och vårt kön som är motiv för patriarkala strukturer. Kvinnor i tredje världens förtryck är av trippelkaraktär – de förtrycks på grund av imperialismen, sin klasstillhörighet och sitt kön eftersom länder som USA men också Sverige inte bara utsuger sitt eget lands arbetarklass utan även andra länders förtryckta klasser som arbetare och fattigbönder genom att köpa upp deras borgarklass och investera i deras statliga angelägenheter.

 

Vi förstår att borgerliga feminister som Hillary Clinton och Ebba Busch är reaktionärer och imperialister, som tillsammans med sina manliga kollegor Joe Biden och Ulf Kristersson försvarar Israels “rätt” till “folkm-” för att det gynnar deras klassintressen. De spred falska nyheter om halshuggna spädbarn 7 oktober 2023 för att sedan döda 30 000 palestinier i Gaza men de brydde sig inte heller om de riktiga spädbarnen som de dödar. Det gjorde inte heller George Bush d.y. som motiverade sitt oljekrig i Irak med orden ”respekt för kvinnor kan nu bli en verklighet i Mellanöstern”.

 

Vår proletära analys av kvinnofrågan leder oss till slutsatsen att det patriarkala våldet mot världens förtryckta kvinnor präglas av huvudmotsättningen i världen som idag är mellan imperialismen och världens förtryckta folk. Därför kan inte vi lägga vårt öde i imperialisternas händer. Vi måste kämpa tillsammans och organiserat under maoismens röda fana för vår, och våra barns framtid, tillsammans!

 

PROLETÄR FEMINISM FÖR KOMMUNISM!

FÖR EN KLASSLINJE I KVINNORÖRELSEN!

 

Vill du studera marxismen-leninismen-maoismen? Gå med i en studiegrupp!
Kontakta oss: kommunisten@riseup.net  www.kommunisten.nu

Flygbladets framsida:

Vi har även fått in dessa bilder från aktioner som genomfördes inför 8 mars:

Vi hälsar alla dessa aktioner och höjer parollerna:

PROLETÄR FEMINISM FÖR KOMMUNISM!

FÖR EN KLASSLINJE I KVINNORÖRELSEN!