Aktion mot den gamla Peruanska statens ambassad

Aktion mot den gamla Peruanska statens ambassad

Redaktionen har fått in följande rapport och bilder undertäcknade av den Peruanska revolutionens vänner  till stöd för de aktioner som genomfördes i Peru som vi tidigare rapporterat om. Vi, den Peruanska revolutionens vänner, har genomfört  tre aktioner under tre...
Imperialisternas grepp hårdnar: Tyska trupper i Litauen

Imperialisternas grepp hårdnar: Tyska trupper i Litauen

Kommunisten har tidigare rapporterat om den svenska imperialismens inflytande, exploatering och militära närvaro i Baltikum. Ni kan läsa artikeln här. Denna artikel fokuserar på de ökade spänningarna mellan Litauen och Belarus, två halv-kolonier på varsinn sida av...
Svensk imperialism placerar militär i Lettland

Svensk imperialism placerar militär i Lettland

Torsdagen den 25 april höll Ulf Kristersson en pressträff tillsammans med Lettlands premiärminister Evika Siliņa där de meddelade att den svenska regeringen har gett försvarsmakten i uppdrag att placera en svensk bataljon på militärbasen Adazi utanför Riga. I samband...
Aktioner från de senaste veckorna

Aktioner från de senaste veckorna

Förena er under maoismen! Vi har agerat i enlighet med uppmaningen från det Internationella Kommunistiska Förbundet (IKF) att utföra aktioner för att fira 130 årsdagen av Ordförande Mao Zedongs födelse. Nedan ser du några av de aktioner som genomförts de senaste...
Iran svarade på Israels provokation

Iran svarade på Israels provokation

Detta är en översättning från en artikel från Föreningen Nydemokrati. Du hittar orginalet på spanska här. Vi måste begrava imperialismen och världsreaktionen! Vi måste sätta stopp för dem! Iran svarade på den sionistiska staten Israels provokation under natten lördag...