Välj en sida
Nya aktioner!

Nya aktioner!

Under vintern har KF fortsatt att sprida sitt och Internationella Kommunistiska Förbundets buskap, ”Förena er under maoismen!” runt om i Sverige. Föreningen har även spridit affischer som påpekar Sveriges revolutionärers centrala uppgift, att...