Uttalande: Solidaritet med det ukrainska folket

Uttalande: Solidaritet med det ukrainska folket

1. Den 24 februari anföll Ryssland Ukraina — republik redan 1922 i Sovjetunionen med rätt att utträda, formellt självständig stat sedan 1991. Det var inget preventivkrig, utan ett imperialistiskt aggressionskrig. Aggressionen har sedan fortsatt genom Rysslands nyligen...
Leve upproret i Iran!

Leve upproret i Iran!

Vi fördömer det brutala mordet på Jina Mahsa Amini, regimens försök att krossa massprotesterna och angreppen på folket från den islamiska republikens regim! Vi stöder de pågående protesterna och den rättvisa kampen för kvinnor, arbetare och andra förtryckta folk i...
Nej till svenskt medlemskap i NATO

Nej till svenskt medlemskap i NATO

Det svenska monopolkapitalet och det politiska etablissemanget försöker nu på ett kuppartat sätt ansluta Sverige till NATO. Besluten påverkar den svenska arbetarklassen och övriga folkets säkerhet och binder Sverige ännu närmare USA-imperialismen. Den svenska...
Linjen inför 1-maj 2022

Linjen inför 1-maj 2022

På första maj strävar föreningen efter att samla medlemmar och så många sympatisörer som möjligt för att fira 1 maj och föreningen försöka bilda egna sektioner i olika 1-majdemonstrationer. Om detta inte är möjligt anordnas 1-majmöten. Under alla förhållanden bör...
Kommunistiska Föreningen om kriget i Ukraina

Kommunistiska Föreningen om kriget i Ukraina

Föreningens högsta ledning har diskuterat kriget i Ukraina och enats om att föreningens arbete i frågan ska utgå från följande fyra paroller: Ryssland – ut ur Ukraina! Stoppa NATO:s expansion! Nej till svensk NATO-anslutning! Nej till svensk vapenexport! Mötet...
Farlig lek med elden i Ukrainakonflikten

Farlig lek med elden i Ukrainakonflikten

Ryssland ut ur Ukraina! Stoppa Natos inblandning! Uttalande från Kommunistens redaktion 2022-03-21 1. Miljoner människor, i Sverige och resten av världen anser, med rätta, att något måste göras mot kriget i Ukraina. Miljontals ukrainare är på flykt. Tusentals har...